Amerikaanse wetenschappers ontwikkelen nieuwe vergassingstechniek

07 dec 2009

Wetenschappers van de Columbia University hebben een nieuwe vergassingstechniek ontwikkeld. De techniek is gebaseerd op de verhitting van kolen en organisch materiaal, waardoor een mengsel van waterstof en koolmonoxide ontstaat, het zogenaamde syngas. Van dit syngas is uiteindelijk weer schone brandstof te maken.

Het blijkt dat met deze innovatieve techniek kolen, gras of huishoudelijk afval efficienter om te zetten is in schone brandstoffen. Om het verhittingsproces van reguliere vergassing te bewerkstelligen is veel energie nodig en daardoor is er ook een hoge CO2-uitstoot. Reguliere vergassing is vaak ook inefficiënt en uiteindelijk blijven grote hoeveelheden afval over.

Door kooldioxide aan het vergassingsproces toe te voegen blijkt dat aanzienlijk meer biomassa om te zetten is in syngas. De wetenschappers menen dat hun vinding een belangrijk voordeel heeft. Het ontstane CO2 is her te gebruiken in het proces en de onderzoekers zien daarnaast ook mogelijkheden voor de veilige ondergrondse opslag van koolmonoxide.

Het is mogelijk om 30 procent van de stoom te vervangen door CO2. Het onderzoek liet daarna duidelijke efficiency verbeteringen zien van wel 10 tot 30 procent. Stoom heeft veel meer energie nodig om op te warmen dan CO2. Bij een temperatuur van 1000 graden en gebruik van stoom blijft er altijd koolstofresidu over. Indien CO2 1/3 deel van stoom vervangt leidt dat tot bijna volledige omzetting van de biomassa in syngas.

Bron: SenterNovem

Nieuwsarchief