Actie tegen windmolens bij Grou

25 feb 2011

Omwonenden van de spoorlijn bij Grou en Idaerd zijn fel gekant tegen de bouw van acht windturbines langs dit spoor. Volgens het Platform Duorsum Fryslan (Duurzaam Friesland) liggen er met de realisatie juist veel kansen en mogelijkheden.

Volgens een woordvoerder van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie valt de opbrengst van de molens tegen. De omwonenden zeggen bovendien niets tegen windmolens te hebben, maar wel als ze in hun achtertuin staan.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief