Aardgasveld Gasselternijveen in productie genomen

09 jul 2009

De Nam is deze week begonnen met de productie van aardgas uit het kleine gasveld Gasselternijveen. De bouwactiviteiten zijn inmiddels afgerond en de winningswerkzaamheden worden in juli en augustus uitgebouwd.

Het veld Gasselternijveen ligt in Drenthe en is met een verwachte totale opbrengst van 1 mrd kuub aardgas een relatief klein veld (2vergelijk: in het Slochterenveld zat oorspronkelijk in totaal 2.800 mrd kuub). Het Gasselternijveenveld werd al in 1979 door de Nam aangeboord, maar de winning van het aardgas werd in eerste instantie te duur geacht. Door nieuwe en meer efficiënte gaswinningstechnieken verwacht de Nam het aardgas tegenwoordig wel rendabel te kunnen winnen.

Het bedrijf denkt in de beginfase dagelijks gemiddeld zo'n 1,2 mln kuub gas op te pompen. Bij optimale productie zal 'Gasselternijveen' rond 2013 leeg zijn. "In het begin kan je per dag meer winnen dan in een later stadium, als de druk iets afneemt", licht Nam-woordvoerder Henk Heeringa de verwachte levensduur toe. In eerste instantie wordt er alleen overdag gewonnen, maar in een later stadium ook 's avonds. Zodra de nieuwe installatie die er is aangebracht goed werkt, wordt Gasselternijveen een onbemande locatie.

Het gas ter plekke is zogenoemd zuur gas, gas met een zwavelverbinding. Het gas wordt via een ondergrondse pijpleiding afgevoerd naar een gaszuiveringsinstallatie van de Nam in Emmen. Het aardgasconcentraat, een benzine-achtige vloeistof dat bij gaswinning vrijkomt, wordt op de locatie ontzwaveld en met tankwagens opgehaald. Het gezuiverde concentraat wordt dan naar een Nam-tankenpark bij Delfzijl afgevoerd en daar opgeslagen, en in een later stadium dan naar Rotterdam getransporteerd voor raffinage.

De Nam heeft behalve het Slochterenveld circa 150 kleinere velden op land en zee in productie. Volgens Heeringa staan er vooralsnog geen andere aparte, kleine velden op de agenda om binnenkort in productie te worden genomen. Wel hoopt de Nam in 2010 kleine velden in de Noordzee aan te boren.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief