Aardgas tanken in Groningen!

31 jul 2007

Zaterdag 22 september 2007 zal om 14.00 uur het aardgasvulstation geopend worden bij de Milieudienst
aan de Rouaanstraat in Groningen.

De openingshandelingen zullen worden verricht door Burgemeester Wallage. Daarmee wordt ook in Groningen het rijden op aardgas mogelijk gemaakt als bijdrage aan een schonere binnenstad en een duurzamer leefklimaat. Aansluitend op de opening zal een Aardgas Expert Meeting worden georganiseerd waar o.m. wethouder Visscher het belang van aardgasmobiliteit voor Groningen zal toelichten, naast sprekers uit Oldenburg over de ontwikkelingen in Duitsland op dat vlak en van dutCH4 over de ontwikkeling van de aardgasmobiliteit
in Nederland.

Noteer dus zaterdag 22 september in uw agenda!

Nieuwsarchief