900.000 euro voor revitalisering tuinbouw Emmen

14 jan 2010

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen voor de periode 2010 tot en met 2014 800.000 euro -deels Europees geld- beschikbaar voor de revitalisering van de glastuinbouw Emmen en 100.000 euro aan de Stichting Tuinbouw Emmen. Met deze bijdrage kan de herstructurering van de deels verouderde tuinbouwgebieden in Drenthe opgepakt worden. Gelijktijdig kan de Drentse glastuinbouw op het gewenste productie- en kwaliteitsniveau blijven en kan een vliegwieleffect voor innovatieve ontwikkelingen zoals CO2 neutrale kassen op gang worden gebracht.

Voor gedeputeerde Rein Munniksma is de glastuinbouw belangrijk voor de Drentse economie: ”De gemeente Emmen kan nu een revitaliseringsregeling uit gaan voeren. Dat biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers. Door de economische crisis staat de tuinbouwsector regionaal en nationaal onder druk. Toch zal er ruimte moeten komen voor de sector om in te spelen op de ontwikkelingen en concurrerend te blijven op de markt.”

Voor de glastuinbouw in Emmen is een revitaliseringsplan opgesteld dat vanaf 2010 zal worden uitgevoerd. De gemeente Emmen heeft hiervoor al € 800.000,- op haar begroting gereserveerd. Ruimtelijke facilitering, herstructurering, bereikbaarheid en productontwikkeling zijn daarin belangrijke samenhangende maatregelen. Als eerste zal de basis gevormd worden door de herstructurering. Vervolgens zal de herinrichting plaatsvinden, waarbij energie en duurzaamheid belangrijke factoren zijn om het geheel tot een succes te laten worden. Binnen het programma Klimaat en Energie loopt daarvoor een aantal actiepunten, waaronder opsporing van aardwarmte en de opzet van een energiebureau voor Zuidoost Drenthe.

Bij de revitalisering moeten verouderde en kleine glasopstanden plaats maken voor nieuw glas, wat kansen geeft voor innovatie op het gebied van techniek en duurzaamheid. Om de sector te faciliteren wordt een revitaliseringsregeling opgesteld en zal sanering van glas waarschijnlijk deel uit gaan maken van de ruimte voor ruimteregeling. Volgens gedeputeerde Munniksma is dit nodig om een volwaardige tuinbouwsector te behouden: “De tuinbouwsector draagt flink bij aan de economische kracht. Voor de ontwikkelingskracht van de glastuinbouw is het juist in deze tijd van wezenlijk belang om ondernemers daarbij te ondersteunen.” 

Het samenwerkingsverband van tuinbouwondernemers stichting Tuinbouw Emmen ondersteunt het revitaliseringsplan. Zij draagt bij aan bewustwording en ontwikkeling van innovatieve en duurzame initiatieven en aan de samenwerking in de glastuinbouwketen. 

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief