90 miljoen voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

13 nov 2013

De € 90 miljoen die provincie Fryslân beschikbaar heeft gesteld voor het Fûns Skjinne Enerzjy (FSFE) wordt definitief ondergebracht in een BV. Gedeputeerde Staten starten 14 november een aanbestedingsprocedure, waarin wordt gezocht naar een bestuurder voor de BV die het fonds gaat beheren.

Gedeputeerde Staten richten de BV op waarin het geld voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy wordt ondergebracht. De provincie is aandeelhouder van deze BV en gaat op zoek naar een bestuurder via een aanbestedingsprocedure. De procedure start op 14 november en loopt via de website www.TenderNed.nl.

Eind mei 2014 wordt de procedure afgerond en dan gaat de FSFE BV officieel van start. Vanaf dat moment kunnen er ook daadwerkelijk aanvragen voor financieringen vanuit het fonds gedaan worden.

Geld beschikbaar om energiedoelstelling 2020 te halen

De Provincie Fryslân heeft € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties.

Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten. De voorwaarde voor de windprojecten zijn dat de opbrengsten gebruikt worden voor burgerparticipatie en sanering van oude windmolens.

Bron: Provincie Fryslân

Nieuwsarchief