28 oktober 2014: informatiedag subsidieregeling INTERREG 2014-2020

16 sep 2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert drie informatiedagen  over de nieuwe programmaperiode van de Europese subsidieregeling INTERREG.  In samenwerking met Stichting Energy Valley en SNN wordt op 28 oktober 2014 een informatiedag georganiseerd rondom het thema Energie, mobiliteit en CO2-reductie.

Over INTERREG

INTERREG leent richt zich  op duurzame innovatie- en/of valorisatiegerichte projecten die Europa sterker maken. INTERREG is bedoeld voor kennisinstellingen, (lokale) overheden, ontwikkelingsmaatschappijen, bedrijven en non-profit instellingen waarbij kansen worden geboden worden voor deelname van middelgrote en kleine ondernemers. Intensieve grensoverschrijdende samenwerking vormt  het uitgangspunt van INTERREG.

Het vinden van mogelijke samenwerkingspartners en netwerken maakt een belangrijk onderdeel uit van deze informatiedag.

DAG 1

Thema:  Energie, mobiliteit en CO2-reductie

Datum:  Dinsdag 28 oktober 2014, 9:15-17:00 uur

Locatie: De Oosterpoort, Groningen

PROGRAMMA

09:15 – 09:45 uur             Ontvangst, registratie

10:00 – 10:10 uur             Opening

10:15 – 12:30 uur             Plenair gedeelte

12:30 – 13:15 uur             Netwerklunch

13:30 – 15:30 uur             Werksessies/ informatiesessie*

15:45 – 16:00 uur             Plenaire wrap up

16:00 – 17:00 uur             Netwerkborrel

 

* U kunt zich inschrijven voor maximaal 3 informatiesessies in de middag. Of voor één intensieve werksessie.

Nieuwsarchief