250 deelnemers bij Energy Farming Congress in Papenburg

17 mrt 2009

Van 10 t/m 12 maart discussieerden 40 sprekers afkomstig uit 13 landen tijdens het “Energy Farming Congress” over toekomstige kansen en mogelijkheden om de bio-energiesector vorm te geven. De organisatie van het congres werd mogelijk gemaakt door middelen uit het “INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland”.

In het kader van de bijeenkomst in Papenburg discussieerden de sprekers samen met de circa 250 deelnemers ook over de vraag of bio-energie een voortrekkersrol zou kunnen spelen voor een wereldwijd duurzaam gebruik van land en agrarische productie.

Tijdens de discussie stond daarbij de wettelijke verankering van duurzame productie en gebruik van biomassa centraal. Daartoe zijn er binnen de Europese Unie (2EU) en in Duitsland diverse ontwikkelingen gaande. Terwijl de EU haar richtlijnen voor duurzaamheidsverordening binnenkort wil goedkeuren, worden parallel in Duitsland twee duurzaamheidsverordeningen wettelijk opgestart. De EU wil met haar verordening wereldwijde standaards vastleggen voor de productie van biomassa. Bij de geplande Duitse duurzaamheidsverordening bestaan er verschillen tussen de aanpak van certificering en de uitvoering ervan in de praktijk. “Allebei hebben ze effect op het opwekken van energie uit biomassa”, lichtte Dr. Gerd Höher van het ministerie van Landbouw van de deelstaat Niedersachsen toe. Hij keek kritisch naar de geplande certificeringsinspanningen in Duitsland en Europa. Hij wees er op dat de duurzaamheidseis zou moeten gelden voor iedere teelt van biomassa: “Want het maakt niet uit of er plantaardige biomassa wordt geproduceerd voor de productie van voedingsmiddelen of energie”, benadrukte Höher. Bij eenzijdig toegepaste eisen voor duurzaamheid zou bij ruilverkaveling een snelle overgang naar de andere gebruiksrichting het gevolg zijn: “Vaak ziet men bij certificeringsinspanningen ook over het hoofd dat agrarische grondstoffen schaarser worden.”

Nieuwsarchief