'Windmolens niet spreiden over Friesland

05 mrt 2009

Atelier Fryslân, dat de provincie Friesland adviseert over de kwaliteit van het landschap, stelt dat de spreiding van windmolens over heel Friesland ongewenst is. Volgens het bureau zijn er slechts vier zones waar windmolens van 100 meter of lager zo geplaatst kunnen worden dat ze het landschap versterken. Het gaat om Oostergo, Westergo, de Greidhoeke en de Afsluitdijk.

Volgens het bureau kunnen op deze plekken, door de turbines te bouwen in verschillende opstellingen, landschapstypen juist worden geaccentueerd. De huidige molens, die willekeurig verspreid over de provincie te vinden zijn, maken volgens Atelier Fryslân rommeltje van het landschap, omdat ze onderling nogal verschillen in vorm en hoogte.

Er wordt geadviseerd in fases al deze turbines af te breken. Friesland werkt momenteel aan een nieuw windmolenbeleid en hanteert daarbij als uitgangspunt spreiding over de hele provincie. Het advies van Atelier Fryslân gaat daar juist tegenin. 

Nieuwsarchief