'Windenergie levert duizenden groene banen op'

26 jan 2011

Windenergie op land en op zee levert tien keer meer permanente werkgelegenheid op dan kolencentrales. Als Groningen en Friesland kiezen voor windmolenparken levert dat tot 14.000 banen op. Dit blijkt uit het rapport 'Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen', gepubliceerd door adviesbureau Ecofys in opdracht van Greenpeac.

Groningen als centrum van duurzaamheid
Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: 'De keuze voor windenergie maakt van Groningen een centrum van duurzaamheid. Het levert ook groene werkgelegenheid op voor de regio. Voor provinciale bestuurders ligt hier een enorme uitdaging om Groningen en Friesland een belangrijke rol te geven in de ontwikkeling van windindustrie op land en in zee in dit deel van Europa.

Investeren in windparken
Groningen en Friesland zullen de vruchten plukken van de opkomende windenergiesector. Hiervoor is het wel noodzakelijk de investeringscondities voor windenergie te verbeteren. De overheid moet zorgen voor snelle en transparante procedures voor vergunningverlening van windparken en voorrang voor duurzame energie op het net.

Klimaatdoelstellingen
De groei van windindustrie in Nederland is onvermijdelijk. Europese doelstellingen verplichten Nederland om in 2020 ongeveer 35 tot 40 procent van het totale stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen op te wekken (dat is nu 9 procent). Daarnaast speelt windindustrie een belangrijke rol om klimaatdoelstellingen te halen, onafhankelijker te worden van import van fossiele brandstoffen en lokale milieuverontreiniging tegen te gaan.

Bron: Greenpeace/Energieraad

 

Nieuwsarchief