“Vergunning Kolencentrale Eemshaven niet ten onrechte verleend”

20 dec 2010

 

Volgens Essent is er geen sprake van dat de vergunning voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven ten onrechte is verleend. Essent reageert daarmee op publiciteit vorige week naar aanleiding van een advies van de Advocaat Generaal aan het Europese Hof. Die uitspraak heeft in de publiciteit voor misverstanden gezorgd, zo meent Essent.

In de berichtgeving wordt volgens Essent foutief de conclusie getrokken dat de vergunning onterecht is verleend. "Een dergelijke conclusie maakt geen onderdeel uit van het advies van de Advocaat Generaal en kan evenmin op basis van haar advies worden getrokken. Het advies van de Advocaat Generaal gaat namelijk over drie individuele zaken ( lees kolencentrales in Nederland ). Het is aan het Europese Hof om te bepalen of en hoe het advies van de Advocaat Generaal wordt verwerkt in haar uitspraak. Vervolgens is het aan de Raad van State om een beslissing te nemen ten aanzien van de drie individuele vergunningen waaronder die van RWE ."

Inhoudelijk

Voorts maakt de Advocaat Generaal haar conclusie voor een groot deel afhankelijk van de stelling dat de nationale emissieplafonds (moeten) zijn overschreden, voordat daadwerkelijk vergunningen wellicht kunnen worden geweigerd. De Advocaat Generaal heeft aangegeven dat zelfs in het geval van een dreigende overschrijding van de nationale emissie plafonds omstandigheden ertoe kunnen leiden dat vergunningen nog steeds worden verleend. Dit advies, mede gezien de huidige situatie waarin beramingen laten zien dat er geen overschrijding is van het SO2-plafond in Nederland, hoeft vergunningverlening aan RWE niet in de weg te staan.

 

Vanuit deze positie dient de uitspraak van het Europese Hof en vervolgens de uitspraak van de Raad van State afgewacht te worden. De conclusie zoals die nu getrokken wordt op basis van het advies van de Advocaat Generaal is daarom onjuist.

 

Nieuwsarchief