‘Energy Challenges’ dagen scholieren uit tot energiebesparing

06 feb 2013

Komende vrijdag, 8 februari 2013, gaan de Energy Challenges van start. Ruim 125 jongeren van in totaal negen scholen in Groningen en Drenthe (basisscholen én scholen voortgezet onderwijs) komen bijeen voor de kick-off: een evenement met veel leuke workshops. Met deze middag beginnen ze aan de uitdaging om met school om energie te besparen en hun eigen campagne te maken. De middag zal worden gepresenteerd door acteur en programmamaker Joris Putman.

Met de Energy Challenges dagen we scholieren uit slim met energie om te gaan. Een spel tussen jongeren in de school en tussen de verschillende jongerenteams van de deelnemende scholen om enthousiasme voor energie te genereren, kennis over energie te vergroten en daadwerkelijk ook een bijdrage te leveren aan het slimmer omgaan met energie.

Nederlandse scholen verbruiken per jaar bij elkaar voor €700 miljoen aan energie. Bij een besparing van gemiddeld vijftien procent scheelt het al snel €100 miljoen of meer. Op veel scholen is een besparing van tien tot twintig procent goed haalbaar, zonder grote investeringen in het gebouw. Naast technische aanpassingen is ook het gedrag van leerlingen en docenten sterk bepalend voor het energieverbruik. De initiatiefnemers hopen de leerlingen dan ook energiebewuster te maken, zodat het uiteindelijke besparingseffect nog groter wordt dan dat van de school alleen.

Het belangrijkste doel van het project is om energiebewust gedrag te creëren bij de leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière en ze kennis over energie en besparing bij te brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot maatschappelijke acceptatie van het nut en belang van energietransitie en meer interesse in deze thema’s waardoor meer leerlingen zich laten opleiden voor de energiesector. Dat moet er vervolgens voor zorgen dat er voldoende arbeidskrachten voor de branche zullen zijn en dat er voldoende geïnnoveerd wordt.

Na een voorbereiding van enkele maanden gaan nu de leerlingen en leerkrachten van basis- en middelbare scholen aan de slag met het thema energie. Dit doen ze door het gebouw en de installatie onder de loep te nemen en door slimme oplossingen te bedenken, met als resultaat: energiebesparing. In het eerste deel van het project heeft men zich met name gericht op monitoring en het verzamelen van kennis over energie en besparing.

Energy Challenges is een project van de Energy Valley Topclub, een samenwerking van onder meer BAM, Essent, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports, Imtech en de stichting Energy Valley, en wordt gesteund door de gemeente Groningen. De Energy Valley Topclub wil zowel scholen als het mkb helpen met duurzaamheids- en energieprogramma's, energiebesparingsmetingen en adviezen voor energiezuinig gedrag.

Nieuwsarchief