‘2010 was het jaar van groen gas, 2011 wordt het jaar van de torrefactie’

17 mrt 2011

2010 was het jaar van groen gas. Dat concludeert het Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, in het Statusdocument Bio-Energie 2010. Daarnaast wordt hierin voorspeld dat 2011 het jaar van de torrefactie zal worden.

De jaarlijkse productiecapaciteit van groen gas is afgelopen jaar gegroeid van 16 miljoen kuub naar 37 miljoen kuub. Dit heeft volgens Agentschap NL vooral te maken met de opname van groen gas in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ondanks deze stijging vormt de groen gasproductie nog geen promille van het totale Nederlandse aardgasverbruik. De komende jaren kan de productiecapaciteit nog verder worden vergroot, onder andere dankzij de ontwikkeling van Groen Gas Hubs. Momenteel worden in Noord-Nederland vijf van deze hubs opgericht. Deze kunnen in de komende jaren tot maar liefst 200 miljoen kuub groen gas produceren.

Een andere trend die Agentschap NL waarneemt is de opkomst van torrefactie. Dit komt in het krot neer op het verhitten van biomassa in afwezigheid van zuurstof. Het grote voordeel van deze behandeling is dat het de vezelige biomassa verandert in een bros materiaal, net als steenkool is. Door torrefactie kan biomassa veel gemakkelijker worden meegestookt. Nederland zou volgens Agentschap NL "mondiale koploper" zijn op het gebied van industriële torrefactie. Bedrijven die zich bezighouden met torrefactie hebben zich, met ondersteuning van Eenrgy Valley en Agentschap NL verenigd in de Dutch Torrefaction Association.

Biomassa is goed voor 75 procent  van de hernieuwbare energie in Nederland. Het aandeel hernieuwbaar lag in Nederland gemiddeld over 2009 en 2010 op 3,9 procent, becijferde Agentschap NL.  Europese afspraken dicteren dat in 2020 14 procent van het nationale bruto finaal eindgebruik in 2020 afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief