Workshop & excursie “Bio-energie in de voedingsindustrie: de praktijk”

  • Dinteloord
  • Hotel Restaurant Thuis & SuikerUnie, Dinteloord

Door reststromen te gebruiken voor energieopwekking kan de voedingsindustrie niet alleen besparen op de kosten, maar bovendien een steentje bijdragen aan het milieu. Deze bijeenkomst gaat in op een aantal praktijkvoorbeelden rond gebruik en productie van groene stroom en warmte. Ook financiering en subsidieregelingen komen aan bod.

  1. Sander Lensink van ECN over ‘Kansen voor de industrie in de SDE+’
  2. ex-Eneco-topman Michaël Corten van BEE over ‘Hout als brandstof’
  3. Johan van den Abbeele, FrieslandCampina, Borculo over ‘Pyrolyseolie voor zuivelfabriek FrieslandCampina’
  4. Teun van der Weg, SuikerUnie Green Energy & Paul Hagens, SuikerUnie te Dinteloord over ‘AFC Nieuw Prinsenland biogas-CO2-restwarmte’
  5. Arnold Velthuis, Waterstromen, Lochem over ‘Energiepark Olburgen’, Waterschap Rijn en IJssel en AVIKO
  6. Jacob Vermeulen, Indaver over ‘Stroom, warmte, groen gas, CO2 en meststoffen uit groenteresten’, EcoFuels, Laarakker Groenteverwerking
  7. Excursie SuikerUnie te Dinteloord

Voor het volledige programma, meer informatie en aanmelding zie de website van BioWKK.