Werkconferentie INTERREG 2 Zeeën 2014 – 2020

Werkconferentie INTERREG 2 Zeeën 2014 – 2020
  • 12:00  - 17:00
  • Kennemerboulevard 540
    IJmuiden
  • IJmuiden Marina Seaport, IJmuiden

Het EU-programma INTERREG 2 Zeeën financiert samenwerkingsprojecten tussen de kustregio’s van Nederland, Engeland, België en Frankrijk. Voor de periode 2014-2020 is naar verwachting ca. € 230 miljoen beschikbaar.

Vanaf 2014 kunnen voor het eerst ook partijen uit Noord-Holland en het noordelijk deel van Zuid-Holland gebruik maken van dit fonds. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie, koolstofarme technologie, klimaatproblematiek en groene groei.

Doel van de werkconferentie 

De werkconferentie heeft als doel om geïnteresseerde partijen uit de nieuwe delen van het 2 Zeeën gebied te informeren over de mogelijkheden van dit grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma. Er is een projectenmarkt om inspiratie op te doen voor nieuwe projecten en ervaren 2 Zeeën deelnemers staan klaar voor vragen en advies. Ook is er gelegenheid om te netwerken en projectideeën uit te wisselen

Voor wie is deze werkconferentie?

Deelname aan 2 Zeeën projecten staat open voor publieke en semipublieke partijen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen, onderwijsinstituten en non-profit organisaties. Ook vertegenwoordigers van de private sector, met name het midden- en kleinbedrijf, kunnen aan het programma deelnemen.

In Nederland wordt het programma uitgebreid met de regio’s rondom Den Haag, Leiden en Bollenstreek, Haarlem, IJmond, Alkmaar en de Kop van Noord-Holland.

Meer info en aanmelden

Meer informatie over INTERREG in het Hollandse kustgebied vindt u op de website http://www.interreg4a-2mers.eu/nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met europa@noord-holland.nl.