Voorlichtingsbijeenkomst regeling Topsector Energie (TKI)

  • Boumaboulevard 41
    Groningen
  • Euroborg – Noordlease corner , Groningen

De Topsector Energie zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. In dat kader is een nieuwe subsidieregeling geopend, aanvragen hiervoor zijn mogelijk vanaf 1 april. Energy Valley, Groen Gas Nederland, het Nationaal LNG Platform en  TKI Gas organiseren samen twee informatiebijeenkomsten in Groningen waarbij deze Regeling  centraal zal staan. Er zijn adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwezig om de regeling toe te lichten en er is veel ruimte om bilateraal uw projectidee te bespreken. Dat kan met de deskundigen van de RVO maar u kunt ook in gesprek raken met potentiële consortiumleden voor uw project.
 
LNG
Binnen het Topconsortium Gas is een aparte hoofdlijn uitgewerkt voor LNG, waarvoor onderzoeksgeld beschikbaar is. De eerstvolgende tender sluit op 17 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorwaarden geschetst en presenteren een aantal projecten zich, die vorig jaar werden gehonoreerd.
 
Groen gas
Voor deze Tender zoeken we goede onderzoeksvoorstellen die bestaan uit een samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers en waarbij een innovatie leidt tot goedkoper Groen Gas. Ook demonstratieprojecten die Groen Gas produceren en zo helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zijn welkom. De overheid kan een beperkt deel van de projectkosten op zich nemen, dat deel neemt af naarmate een technologie dichter bij de markt staat.
We hebben gemerkt dat met name de financiële onderbouwing van het voorstel en de SDE toets vaak als lastig wordt ervaren, daarom besteden we daar dit jaar extra aandacht aan.

BBE
De Biobased Economy (BBE) Innovatie regeling beoogt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te stimuleren die gericht zijn op de conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten. Daarbij moet sprake zijn van cascaderend, dan wel hoogwaardiger, gebruik van biomassa en een significante bijdrage aan de doelstellingen van de Topsector Energie (energiebesparing en CO2-reductie).

Programma Groen gas / BBE
09.30   Inloop met koffie
10.00   Welkom door Johan Wempe, voorzitter bestuur TKI Gas
10.15   Toelichting subsidietender groen gas/BBE door Jos Reijnders van RVO  
10.45   Matchmaking, Gelegenheid tot voorleggen en bespreken van projectvoorstellen, ontmoeten van medeondernemers, voorleggen van vragen over subsidieverlening, netwerken.
12.30   Lunch
 
Programma LNG
12.30 inloop met lunch
13.30 Welkom door Patrick Cnubben, Energy Valley en TaskForce LNG Noord-Nederland
13.45 Introductie LNG innovatieprogramma 2015 TKI Gas, Maurice Hanegraaf van TKI Gas
14.00 Toelichting subsidietender LNG - Jeroen van Hengstum van RVO
14.15 Matchmaking, Gelegenheid tot voorleggen en bespreken van projectvoorstellen, ontmoeten van medeondernemers, voorleggen vragen over subsidieverlening, netwerken etc.
16.00 Borrel en netwerken

Aanmeldformulier Voorlichtingsbijeenkomst regeling Topsector TKI 1 april
  • Ik kom graag naar de bijeenkomst in Groningen op 1 april voor