Uitnodiging Event Brandstoftransitie

georganiseerd door HAN Automotive Research, Logistics Valley
Uitnodiging Event Brandstoftransitie
  • Ruitenberglaan 29
    6826 CC Arnhem
  • HAN Campus Arnhem Gebouw HAN Automotive Research, Arnhem

Op dinsdagmiddag 18 juni a.s. organiseren HAN Automotive Research en Logistics Valley het Event Brandstoftransitie

Tijdens dit event presenteren wij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de huidige mogelijkheden voor duurzamere brandstoffen. We laten u zien wat er al mogelijk is, wat het oplevert en hoe het werkt. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers speelt hierin een belangrijke rol. 
 

Programma

12.00 - 13.00 uur: Ontvangst en lunch

13.00 - 15.00 uur: HAN Automotive Research
Openingswoord door René Tönissen (HAN Automotive) 
Overzicht onderzoeksactiviteiten door Bram Veenhuizen (HAN Automotive Research)       
Korte introductie LNG Pilots project door Ingrid Klinge (New Energy Coalition)                  
Ervaringen met emissiemetingen op de weg door Rick Schuurman (HAN Automotive Research) 
Resultaten van dual fuel emissiemetingen op de weg door Menno Merts (HAN Automotive Research)

15.00 - 17.00 uur: Logistics Valley
Toelichting op strategie Clean Energy Hubs door Theo Heinink (provincie Gelderland)
Resultaten haalbaarheidsonderzoeken zero-emissievrachtvervoer Logistics Valley Liemers Achterhoek door Pure Concepts
Verschillende ondernemers delen hun ervaringen en plannen m.b.t. verduurzaming van het wagenpark*
Discussie en call-to-action m.b.t. diverse Gelderse initiatieven* 

*Met medewerking van o.a. Cornelissen, Bidfood/Fleetcraft, Rotra, Mobihy en het Gelders Energie Akkoord (GEA)
  
17.00 - 18.00 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden:

Aanmelden voor het Event Brandstoftransitie doet u vóór 13 juni bij Nicole Vuulink via: Nicole.Vuulink@han.nl

Overige informatie:

HAN Automotive Research
Voor het onderzoek naar de toepassing van LNG (Liquid Natural Gas) in vrachtwagens, is bij HAN Automotive Research een moderne vrachtwagen omgebouwd naar een dual fuel truck. Doel van het project is het vergroten van de inzet van vloeibaar aardgas. Met deze vrachtwagen is een groot aantal emissiemetingen op de weg uitgevoerd. Na een korte presentatie van HAN Automotive Research/ACE onderzoeksprojecten, volgt een toelichting van de verschillende projecten uit LNG Pilots. Daarna komen de ervaringen met de PEMS emissiemeetapparatuur en de resultaten van de wegmetingen aan bod. Naast de resultaten van het onderzoek, komen ook de ervaringen van gebruikers met LNG/CNG (Compressed Natural Gas) voertuigen aan bod en volgt de visie over de inzet van verschillende energiedragers in het transport.  
 
Logistics Valley 
Aansluitend neemt Logistics Valley u verder mee in de brandstoftransitie. Verschillende transportondernemers komen aan het woord en delen aan de hand van praktijkvoorbeelden hun ervaring. U krijgt een reëel en actueel beeld van de beschikbaarheid van voertuigen, technieken en brandstoffen/energie, waaronder LNG, HVO, elektrisch en waterstof. Het onderzoek van Logistics Valley Liemers Achterhoek naar business cases voor zero emission transport geeft u verder inzicht in de operationele en financiële haalbaarheid van batterij-elektrisch voertuigen.
 
Informatiemarkt
Naast het plenaire deel is er gedurende de gehele middag een informatiemarkt. Hier kunt u in gesprek met transportondernemers, leveranciers en overheid. Ook zijn er diverse demovoertuigen op de locatie aanwezig.
 
Wij zien er naar uit u op 18 juni a.s. een beeld te geven van de brandstofmix van nu en de toekomst!

 
Met vriendelijke groet,

HAN Automotive Research 
Peter Mesman

Logistics Valley
Tjeerd Middelkoop, voorzitter Liemers-Achterhoek