Matchmaking Event, opmaat naar smart energy cities

Matchmaking Event, opmaat naar smart energy cities
  • 13:00  - 18:30
  • Hoofdstraat 8
    3972 LA Driebergen
  • Antropia, Driebergen

Op 12 mei vindt in Driebergen plaats een matchmakingsbijeenkomst tbv de nieuwe Tender van de TKI Switch2SmartGrids.
Er is daar gelegenheid om verschillende projectvoorstellen en/of vragen neer te leggen, te matchen, contacten op te doen en je te verdiepen in financieringsmogelijkheden, en het vormen van consortia.  
 
Meer info en aanmelding:  https://www.aanmelder.nl/matchmaking
 
Programma
13:00    -    13:30    Inloop, registratie en bezoek brengen aan posterpresentaties
13:30    -    14:25    Introductie TKI Matchmaking Event door dagvoorzitter Monique van Dusseldorp
De transitie in de energiesector. Kansen en uitdagingen TKI Switch2SmartGrids door voorzitter TKI S2SG, Frits Verheij
Voorbeeldprojecten hoe de transitie nu wordt aangepakt, toelichting op bestaande succesvolle consortia
14:25    -    14:45    Financieringmogelijkheden op projectplannen. Informatie over TKI Tender Switch2SmartGrids en R&D-samenwerkingsprojecten MIT-regeling door RVO en KvK
14:45    -    16:00    Nieuwe tender - Nieuwe kansen!
Mix&Match: Korte pitches en uitwisseling die leiden naar het creëren van concrete kansen tot samenwerking, uitwisselen van ideeën, vinden van partners en het sluiten van consortia t.b.v. projecten in de komende tender.
16:00    -    16:15    Creatieve Inspiratie.Op weg naar de meest creatieve economie van Europa. De dynamische topsector Creatieve Industrie als aanjager van de Nederlandse economie.
16:15    -    17:30    Nieuwe tender - Nieuwe kansen!
Mix&Match: Korte pitches en uitwisseling die leiden naar het creëren van concrete kansen tot samenwerking, uitwisselen van ideeën, vinden van partners en het sluiten van consortia t.b.v. projecten in de komende tender.
17:30    -    18:30    Afronding, netwerken, posterpresentaties en een drankje