Techniek, duurzaamheid en jonge mensen

georganiseerd door Energy Expo http://www.energyexpo.nl
Techniek, duurzaamheid en jonge mensen
  • Zernikelaan 17
    9747 AA Groningen
  • Energy Barn, Groningen

Ervaar het enthousiasme en de dynamiek van studententeams die bouwen aan hun zelfontwikkelde duurzame voertuigen waarmee zij deelnemen in diverse competities.

Op 28 januari komen teams, bestaande uit scholieren en studenten van verschillende scholen, bij elkaar
in de Energy Barn (locatie EnTranCe) om daar informatie en kennis uit te wisselen en verder te bouwen
aan hun voertuig.
U bent van harte uitgenodigd om (’s avonds) hierbij aanwezig te zijn en de sfeer te proeven.
Speciaal voor deze dag wordt de Energy Barn omgetoverd tot één grote pitstraat waar u de voertuigen
kunt bekijken en de teams kunt ontmoeten. Zij vertellen over hun zonneboot of duurzame auto en staan de
jonge technici klaar om met u in gesprek te gaan.

Energy Expo en Hanze Racing Division organiseren deze dag omdat wij het belangrijk vinden deze
jonge mensen aan u voor te stellen en het enthousiasme met u te delen.

Het team van HARD geeft een spectaculaire demonstratie van hun meest recente auto. Daarnaast zal het technisch ontwerp van een nieuwe auto gepresenteerd worden, dat het platform vormt voor een duurzame, elektrische auto. Ook zullen er een aantal inspirerende gastsprekers het woord nemen.

Energy Expo trapt de avond af met een introductie van een nieuwe wedstrijd voor studenten en scholieren: de E-Buggy Challenge. 20 teams van verschillende scholen staan te popelen om vanaf 28 januari deel
te nemen aan deze nieuwe competitie. Zij gaan in 2016 de uitdaging aan om in een tijdsbestek van
5 maanden een zo efficiënt mogelijke elektrische zeepkist te bouwen, waarmee zij in juli gaan strijden.

Programma:
18:00 - 18:30 uur: Inloop
18:30 - 18:40 uur: Ontvangst en Kick-Off E-Buggy Challenge
18:40 - 19:30 uur: Designpresentatie HRD04
19:30 - 19:45 uur: Demonstratie wagen HRD03
19:45 - 21:00 uur: Netwerken

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt (i.v.m. de catering) via: www.hanzeracingdivision.com/aanmelden
We zien u graag op 28 januari, vanaf 18:00 uur in de Energy Barn!

Met vriendelijke groet,

Mario Sabel en Algri ten Hoor