Symposium ‘Wind-meets-Gas’ Going for Synergy

georganiseerd door New Energy Coalition (samenwerkingsverband van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe), TNO, NOGEPA, NWEA, WEC Nederland, ERIG, ECN, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Hytrec2.
Symposium ‘Wind-meets-Gas’ Going for Synergy
  • Groningen
  • Der Aa-kerk, Groningen

Symposium ‘Wind-meets-Gas’ Going for Synergy (see below for English version)

Voor het slagen van de energietransitie in de EU zijn de huidige ontwikkelingen op de Noordzee cruciaal. Aansprekende nieuwe initiatieven waarin politiek, bedrijfsleven en kennis samenwerken, zijn van groot belang nu de ontwikkelingen op de Noordzee in een volgende fase komen. New Energy Coalition (samenwerkingsverband van Energy Valley, Energy Academy Europe, Energy Delta Institute) en een groot aantal andere partijen organiseren hiertoe het tweedaagse symposium ‘Wind-meets-Gas’.
In het symposium, een vervolg op het symposium ‘Gas-meets-Wind’ van 15 juni 2016 (Rotterdam), wordt op deze nieuwe ontwikkelingen ingegaan. Dit gebeurt door in te zoomen op de belangrijkste, nieuwe concrete initiatieven van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond de Noordzee. Deze samenwerkende partijen zijn actief in o.a. offshore wind-sector, offshore olie- en gas en netbeheer. Tevens vindt tijdens het symposium de officiële lancering van het TSO2020 project plaats.

overige informatie

Taal:
Engels

Locatie:
Der Aa-kerk, Akerkhof 2, 9711 JB, GRONINGEN

Aanmelden:
U kunt zich via het formulier onderaan deze pagina aanmelden

Toegang:
De toegangsprijs voor dit symposium bedraagt € 200,-- excl. BTW.
NB: de maximale zaalcapaciteit is 200 personen, dus zullen we wellicht het principe van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ moeten toe passen.

Voor meer informatie omtrent de organisatie kunt u contact op te nemen met Debby Huiser van Stichting Energy Valley (huiser@energyvalley.nl of +31 (0)50 789 00 10).

Programma

Dag 1, woensdag 13 september (10.30 – 21.30 uur)
Op deze dag is er specifieke aandacht voor het nieuwe TSO 2020 project waarin de hernieuwbare stroom uit Denemarken via de COBRA-kabel (EU-status: PSI) bij Eemshaven aan land komt en wordt doorgevoerd naar een electrolyser bij gasopslag Zuidwending. In dit project wordt de windstroom deels omgezet in groene waterstof en wordt er geëxperimenteerd met toepassingen van de waterstof en opslag ervan. Het TSO 2020-project is medegefinancierd door de Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Unie. Het project heeft daarmee een vooraanstaande EU-status en zal tijdens het symposium officieel worden gelanceerd. Verder biedt de eerste dag een aantal aansprekende keynotes (o.a. Mel Kroon, Anita van den Ende, Ulco Vermeulen) en parallelsessies. De dag wordt afgesloten met een diner voor alle deelnemers in de Martinikerk.

Dag 2, donderdag 14 september (10.30-16.30 uur)
Concentreert zich op offshore conversie en opslag van windenergie. Op deze dag zullen diverse nieuwe initiatieven en plannen, welke op dit moment op de Noordzee worden ontwikkeld, worden besproken en toegelicht (o.a. een initiatief tot elektrificering van een ENGIE oil and gas platform, een initiatief in de sfeer van offshore waterstof productie van Vattenfall en de jongste plannen van EBN). Daarnaast biedt ook de tweede dag een aantal top keynotes (o.a. Jan Willem van Hoogstraten, Alexander van Ofwegen) en interactieve sessies rond diverse nieuwe offshore-initiatieven en -onderzoeksresultaten.

Bekijk het volledige programma.

Symposium ‘Wind-meets-Gas’ Going for Synergy

The ongoing developments on the North Sea are crucial for the EU energy transition. Appealing new initiatives in which politics, business and knowledge institutes collaborate are of major importance in a time where North Sea developments enter a new stage. Therefore New Energy Coalition (a combination of Energy Valley, Energy Academy Europe, Energy Delta Institute) and a large number of other parties organise the two day symposium ‘Wind-meets-Gas”.
The key focus of the event, which is a follow up of the symposium “Gas-meets-Wind” of June 15 2016 (Rotterdam), will be centred around the latest developments concerning the North Sea area. The attention will zoom in on the most important and recent initiatives that have been taken by companies, public authorities and knowledge institutes in this area. These parties are actively cooperating in i.e. offshore wind, offshore oil and gas and offshore grids. Also during the event the official launch of the TSO2020 project will take place.

Programme

Day 1, Wednesday September 13 (10.30 – 21.30 hours)
This day is dedicated to the new TSO 2020 project in which renewable power from Denmark getting onshore at Eemshaven via the COBRA-cable (EU-status: PSI) will be transported towards an electrolyser at the underground gas storage side Zuidwending. In this project wind energy is partly converted into green hydrogen and experiments are introduced regarding the storage and use of various applications. The TSO 2020 project is co-financed by the Connecting Europe Facility (CEF) of the European Union. The project has a prominent EU-status, and will be officially launched during the symposium. Furthermore the first day will offer a number of appealing keynotes (a.o. Mel Kroon, Anita van den Ende, Ulco Vermeulen) and parallel sessions. The day will be concluded with a dinner for all participants in the Martini Church.

Day 2, Thursday September 14 (10.30 – 16.30 hours)
Will focus on offshore conversion and storage of wind energy. During this day various new initiatives and plans, which are currently under developments on the North Sea, will be discussed and explained (i.e. a platform electrification initiative of ENGIE oil and gas, an initiative towards offshore hydrogen production of Vattenfall and the recent offshore plans of EBN). The second day will also offer various top keynotes (a.o. Jan Willem van Hoogstraten, Alexander van Ofwegen) and interactive sessions on various new offshore initiatives and studies.

Check the full programme here.

 

Other information

Language:
English

Location:
Der Aa-kerk, Akerkhof 2, 9711 JB, Groningen, The Netherlands

Apply:
You can sign up by filling out the form below

Admission:
The admission for this symposium is € 200,-- excl. VAT. Please note that we have a limited capacity of 200 persons and may therefore be forced to apply first come first serve.

For more information about the symposium, please contact Debby Huiser, Energy Valley (huiser@energyvalley.nl, +31 (0) 50 789 00 10).
 

Symposium Wind meets Gas