symposium: Rol van het Gas en Gasnet in de Toekomst van de Duurzame Energievoorziening in Nederland

georganiseerd door DNV-GL, stichting Energy Valley, EEN
symposium: Rol van het Gas en Gasnet in de Toekomst van de Duurzame Energievoorziening in Nederland
  • Laan Corpus den Hoorn 300
    9727 JT Groningen
  • Hampshire hotel, Groningen

Mogen wij u uitnodigen voor een uitdaging! Een uitdaging waar u zelf deel van uitmaakt. U en ik zijn zo gewend aan “ons” gas en gasnet. We weten niet beter of er is gas, het verwarmt ons en we zitten eigenlijk nooit zonder.
Maar iedereen weet dat gas een fossiele brandstof is en daar willen we toch juist van af? Zal dat echt gaan gebeuren en zo ja, hoe? Gaan we over op “all electric”, op “duurzame warmtedistributie”, een mix hiervan, of is er straks voldoende duurzaam gas? Hoe zit het dan met opslag in de verschillende scenario’s? Wat mag het kosten? En wat gebeurt er met ons gassysteem? Is er überhaupt nog ruimte voor aanleg van nieuwe gasnetten? En hoe gaan andere landen hier eigenlijk mee om?
Op 26 mei willen wij samen met u proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Het programma en informatie over de onderwerpen die de verschillende sprekers zullen behandelen kunt u vinden via onderstaande link:
https://symposium 

Ondersteund door Enterprise Europe Network