Sturing geven aan de Future Green City

georganiseerd door VVM
Sturing geven aan de Future Green City
  • 09:00  - 13:00
  • Den Bosch
  • Brabanthallen, Den Bosch


Voor een Future Green City is het noodzakelijk in te steken op groen in brede zin, inclusief mobiliteit, logistiek, energievoorziening, en water- en gezondheidsaspecten. Op al deze terreinen zijn veel goede duurzame initiatieven ontstaan, waarvan overigens enkelen aan hun eigen succes ten onder dreigen te gaan. Andere mooie ontwikkelingen zijn juist vastgelopen of dreigen dit te doen. Om het potentieel ten volle te benutten is sturing nodig. Niet alleen om te versnellen, maar ook te zorgen dat de brekebeentjes kunnen meeliften op het succes van de gangmakers.