Seminar Ruimte voor kleine windturbines

Seminar Ruimte voor kleine windturbines
  • Zernikelaan 17
    Groningen
  • EnTranCe, Groningen

Zowel de Rijksoverheid als de lokale overheden wensen kleinschalige windenergie-opwekking te stimuleren. De huidige procedures zijn tijdrovend en kostbaar, daarbij niet uniform omdat ze van gemeente tot gemeente verschillend worden uitgevoerd. Daarom een seminar om te komen tot een landelijke uniforme regelgeving. Een nieuw door de Werkgroep Miniwind van de NWEA opgestelde certificering voor miniwindturbines kan op termijn landelijk uniform ingevoerd worden, waarbij ook het opwekken van windenergie met mini-windturbines meer economisch verantwoord wordt.

Dit seminar is bedoeld voor overheden (landelijk, provinciaal en gemeenten), adviesbureaus, organisaties op het gebied van duurzaamheid en energie, energie leveranciers, mini-windturbineontwikkelaars, leveranciers van miniwindturbines en hun toeleveranciers.
 

 

Programma

08:30 Inrichting Info-markt

10:00 Ontvangst - koffie

10:30 Welkom en informatie over: “Waarom dit seminar?”

             Jaap Ketel, dagvoorzitter, Directeur Brisk Events/Nedland BV Oud-voorzitter Werkgroep Miniwind NWEA

            Officiële opening en Key-Note “De provincie Groningen op weg naar een duurzame toekomst: ruimte voor lokale energie”

             Spreker: Mevr. Nienke Homan, Gedeputeerde Energie en Energietransitie, Provincie Groningen

11:00 “Status of the UK MiniWind turbine Market”

             The renewable Energy Centre (Speaker on request, to be confirmed)

11:20 Koffiepauze - bezoek stands Infomarkt

11:50 “Internationale ontwikkelingen rond kleine en middelgrote windturbines”.

            Spreker: dhr. Frits Ogg, de Windvogel

12:10 “Certificering van Mini-Windturbines”

           Spreker: dhr. Ivo van Dam, Ivada Electric, Voorzitter Werkgroep Miniwind NWEA

12.30 “Wet- en regelgeving? Omgevingswet / Stroom /

            PIR (product-installatie-register) / Postcoderoos / E-akkoord”

             Spreker: Mevr. Monique van Eijkelenburg, Duurzame Energiekoepel

12:50 Lunchpauze - broodjes lunch - bezoek aan opgestelde windturbines

14:00 “NWEA - Branche vereniging in beweging”

            Spreker: Dhr. Hans Timmers, Voorzitter Bestuur NWEA

14:20 “EAZ maakt windenergie rendabel en lokaal toegankelijk in Groningen”

            Spreker: Ir. IJssebrand Ziel, EAZ Wind

14:40 “Een windturbine op een service station”

            Spreker: dhr. Iwan van Bochove, Lely–Aircon, Maassluis

15:00 Koffiepauze - bezoek stands Infomarkt

15:20 “Imago versterking en energiebesparing met Mini-Wind – Project IKEA Zwolle”

            Spreker: dhr. Johan Kuikman, Fortis WindEnergy

15.40 Forum discussie tussen sprekers en bijdragen uit de zaal

16:00 Conclusies en afronding – Dagvoorzitter

16.10 Afsluitende borrel met hapjes

16:30 Einde Seminar

          Programma wijzigingen mogelijk (Program subject to changes)

Aanmelden op: https://www.aanmelder.nl/85062

Meer informatie op: www.miniwind.nl