Seminar 'Energising deltas - Worldwide Opportunities'

Seminar 'Energising deltas - Worldwide Opportunities'
  • Trierstraat 59-61
    Brussel
  • Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Tijdens de European Sustainable Energy Week organiseert het project Energising deltas een seminar 'Worldwide Opportunities'. Energy Valley is een van de partners in het project. Op maandag 15 juni 2015 van 14.00 - 17.30 uur zal het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel in de mogelijkheden duiken voor de productie van energie uit water in combinatie met overstromingen te beschermen constructies.

In het project werken zowel ondernemeningen als kennispartners samen om vraaggestuurde instrumenten te ontwikkelen voor een geïntegreerde aanpak. Het onderzoek is vooral gericht op technische en bestuurlijke aspecten. Het gaat over het optimaliseren van de efficiëntie, het voorkomen van milieu-impact en het samenwerken met publieke en private partners.

De unieke combinatie van energieproductie en hoogwaterbescherming is een grote kans op vele delta's in de wereld. Tijdens dit seminar willen wij samen met u kijken welke volgende stappen gezet kunnen worden in het veroveren van de wereldmarkt.