'Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties' in Transport | presentatie en matchmaking

georganiseerd door Energy Valley, RVO, Provincie Drenthe
'Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties' in Transport | presentatie en matchmaking
 • 13:00  - 16:00
 • Spier
 • Van der Valk, Spier

De overheid daagt u als ondernemer en kennisinstelling uit om samen de CO2 uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat doet u door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Verbeter daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat. Met DKTI-Transport financiert u een demonstratieproject voor duurzaam vervoer. De innovatie is nog niet op de markt, heeft een sterke business case en is levensvatbaar. De eerste ronde van de DKTI-Transport zal (onder voorbehoud) in oktober worden gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. Dit sluit aan op thema's zoals elektrisch rijden, rijden op waterstof en efficiënte schepen van de Duurzame Brandstofvisie.

Presentatie en Matchmaking

Stichting Energy Valley, New Energy Coalition, RVO en de provincie Drenthe nodigen u uit om op 19 oktober 2017 deel te nemen aan deze bijeenkomst waar een korte toelichting wordt gegeven op actuele trends en ontwikkelingen in alternatief transport en de nieuwe DKTI regeling. De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in het Van der Valk hotel in Spier. Na afloop van de presentaties is er eveneens de mogelijkheid projectplannen te bespreken in een matchmaking van 15 min per project. 

Indien u een projectidee wilt bespreken vul dan het bijgevoegde formulier in bij de registratie. Op basis van uw informatie plannen wij dan een 15 minuten consult in met een vertegenwoordiger van RVO, provincie Drenthe en Energy Valley/New Energy Coalition.

Budget en looptijd

 • De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021.
 • Het budget wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is naar verwachting ongeveer € 17 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

De DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2017 zijn dat:

 • Goederenvervoer over de weg: onder andere elektrisch/hybride, biobrandstoffen, waterstof/brandstofcel en de versnelling van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve en hernieuwbare brandstoffen.

De demonstratie projecten moeten het karakter hebben van:

 • haalbaarheidsstudies
 • living labs, of
 • specifieke experimenten

De projecten moeten bijdragen aan:

 • de overgang naar lage tot nul CO2 uitstoot van transport op de middellange termijn
 • het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven
 • overige aspecten zoals: uitstoot van overige emissies en geluid

Achtergrond

Deze regeling geeft invulling aan de afspraak uit het Energieakkoord. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer voor de lange termijn. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60% minder worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is om de komende 5 jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen.

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Aanmelding 'Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport'