Overhandiging Noordelijke Energie Agenda SWITCH aan minister Kamp

Overhandiging Noordelijke Energie Agenda SWITCH aan minister Kamp
  • Den Haag
  • Den Haag

Op woensdag 2 april 2014 biedt gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland namens het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland het rapport SWITCH aan aan minister Kamp van Economische Zaken.

SWITCH is het praktische Noord-Nederlandse antwoord op het Nationaal Energie Akkoord en is in samenspraak met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s tot stand gekomen. Stichting Energy Valley is penvoerder en regisseur van de totstandkoming van SWITCH.