Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie- Blok 3: Luchtkwaliteit deel 1

georganiseerd door VVM i.s.m. PAO en PKL
Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie- Blok 3: Luchtkwaliteit deel 1
  • 14:30  - 21:30
  • Utrecht
  • Aristo, Utrecht

Dit blok is één van de vijf blokken van de opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Dit blok richt zich op de effecten van luchtverontreiniging en besluitvorming over activiteiten en ruimtelijke plannen. Vanwege de specifieke problematiek rondom fijn stof wordt daarop verdiept ingegaan. Na het volgen van dit blok begrijpt u hoe de effecten samenhangen en waarom aanpak complex van aard is.

Meer info: https://www.vvm.info/cursussen/luchtverontreiniging-luchtkwaliteit-en-depositie/blok-3