Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet!

georganiseerd door VVM
Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet!
  • 17:30  - 20:30
  • VVM Bureau Utrecht

Medicinale microverontreiniging is een complex, sectoroverstijgend probleem. Door lozing in water, bodem en lucht komen de stoffen en micro-organismen in ons milieu om vervolgens via het oppervlakte- en drinkwater en voedsel weer terug te komen bij mens en vee. De problematiek van deze vervuiling staat centraal tijdens een VVM-café op woensdag 21 september 2016 in Utrecht.
Hoe kan de transitie naar een maatschappelijk verantwoorde omgang met medicijnen en in de gezondheidspraktijk ondersteund worden? Biedt het concept groene farmacie een antwoord op deze vraag? Tijdens dit VVM-café wordt ingegaan op de toxicologische, milieutechnische, gezondheidskundige en ethische invalshoeken van dit probleem. Ook laat een ziekenhuis (UMCU) zien wat men op dit gebied onderneemt.
 

Meer informatie en aanmelden: www.vvm.info/?pid=main&id=1085