Masterclass zonneweide

georganiseerd door Ekwadraat
Masterclass zonneweide
  • omgeving Heerenveen

De uitkomsten van de Klimaattop Parijs 2015 zijn duidelijk. Om de transitie van fossiel naar hernieuwbaar vorm te geven zullen alle mogelijkheden getoetst moeten worden. Dat geldt ook voor elektriciteitsproductie via zonne-energie.

Tot de mogelijkheden behoren ook zonneweiden, grootschalige PV-panelenprojecten op locaties die dit toestaan. Vragen die dan rijzen zijn: Hoe wordt een project van idee tot realisatie gebracht? Welke rol kan de overheid spelen in de ontwikkeling? Welke subsidiemogelijkheden en financieringsmogelijkheden zijn er? Met welke technische aspecten moet rekening gehouden worden en hoe zorg je voor de juiste inpassing in het gebied? Op deze vragen geven wij u in deze masterclass antwoord.

Programma
Het programma is als volgt:

12.00 Inlooplunch
12.30 Korte voorstelronde en opening
12.40 Ontwikkelende rol overheid (Gemeente Ameland)
13.30 SDE systematiek en business case (Ekwadraat)
14.30 Pauze
15.00 Technische systemen (Alliander)
15.50 Omgevingsmanagement (Ekwadraat)
16.40 Afsluitende borrel

Datum
De masterclass wordt gehouden in Nederland.

- 25 februari – omgeving Heerenveen (Noord-Nederland)

Hoe kunt u zich opgeven?
Wilt u graag samen met ons onderzoeken welke kansen er voor u zijn? U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@ekwadraat.com o.v.v. ‘Masterclass zonneweide’. Graag horen wij met hoeveel personen u deelneemt en op welke datum. Deelnemen aan de masterclass kost € 275,- per persoon(excl. BTW).

Met vriendelijke groet,

Ekwadraat