Masterclass 'Offshore Windenergie: Don Quichot of onontkoombaar?'

  • Het Nieuwe Diep 8
    Den Helder
  • Koninklijk Instituut voor de Marine , Enys House, Den Helder

Het belang van Offshore Windenergie en de werkelijkheid van plan tot realisatie…

Het Kenniscentrum Wind op Zee organiseert haar eerste Masterclass in het kader van Offshore Windenergie. De heer Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind bij Eneco, is spreker. De bijeenkomst is van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt kennis opdoen en actief deelnemen in discussies. Daarnaast kunt u gemakkelijk contacten leggen met andere deelnemers en geïnteresseerden op dit gebied.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor 21 november via assistant@maritimecampus.nl. Deelname is gratis.

Over Kenniscentrum Wind op Zee
Kenniscentrum Wind op Zee is door Maritime Campus Netherlands opgericht om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een sterke offshore windenergiesector in Nederland. Zij doet dat door Nederlandse onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties samen te brengen.

Het Kenniscentrum Wind op Zee coördineert, stimuleert en ondersteunt de samenwerking en afstemming tussen deze partijen en organiseert zelf activiteiten, zodat aan de verwachte vraag naar gekwalificeerd personeel in de offshore windenergie kan worden voldaan.

Kenniscentrum Wind op Zee werkt aan de opzet en uitvoering van diverse projecten op het gebied van ondersteuning van (startende) ondernemers, toegepast onderzoek en het organiseren en begeleiden van vraaggestuurd onderwijs op het gebied van offshore windenergie.