LNG: ‘De toekomst van de Transportsector’

LNG: ‘De toekomst van de Transportsector’
  • 14:00  - 17:00
  • Lijmerij 23
    7201 AZ Zutphen
  • Pakhuis Noorderhaven , Zutphen

Bent u actief binnen de transportsector als vervoerder of verlader of bent u dé innovatieve MKB-er die serieus werk wil maken van vergroening in de transportsector? Dan weet u dat LNG (Liquified Natural Gas) uitgelezen mogelijkheden biedt om de transportsector te verduurzamen.

Met dit doel voor ogen bundelen we de krachten. Doel is de ontwikkeling van een LNG-infrastructuur in de grensregio als basis voor een significante vergroening van transport over weg en water.

 

De transportsector in beweging

De transportsector in Nederland en Duitsland is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het de bron van stikstofoxide, roet en fijnstof. Het aantal vervoersbewegingen groeit en duurzame bronnen als zon en wind zijn in zwaar transport geen alternatief voor olie gerelateerde brandstoffen. Binnen deze sector zal de vergroening vooral moeten komen van schone, zuinige motoren en de inzet van minder vervuilende fossiele en biobrandstoffen. De beste kandidaten daarvoor zijn LNG en bioLNG.

Genoemde initiatiefnemers zijn bezig een werkplan op te stellen dat in aanmerking kan komen voor subsidie vanuit het EU-programma INTERREG. Het werkplan omvat drie belangrijke activiteiten:
1.De ontwikkeling van een LNG-implementatieplan voor het grensgebied met daarin meegenomen transport over de weg en het water. Zonder ‘dekkende’ infrastructuur en zonder geschikte transportmiddelen is LNG geen optie. Denk aan benodigde capaciteiten, vulpunten, vergunningen, mogelijkheden voor industrieel gebruik etc.
2.Opties voor vergroening van LNG, bijvoorbeeld door de productie vanuit biomassa in vergisters of vergassers.
3.Innovaties op het terrein van opslag, snellere vulpunten, concepten voor verwisselbare tanks etc. die de toepassing van LNG in de transportsector kunnen versnellen.

Om dit werkplan verder te concretiseren organiseren wij op 29 april de bijeenkomst ‘LNG: De toekomst van de Transportsector’
De ontwikkeling van een betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame LNG-distributieketen met LNG–toepassingen, biedt veel kansen voor innovatie. Tijdens de bijeenkomst gaan we, plenair en in drie deelsessies, in op de behoeften en de mogelijkheden. Doel is om concrete projecten te formuleren voor uitwerking in het Interreg-programma, binnen kiEMT of in een ander verband. De voertaal is Nederlands en Duits (ieder in haar/zijn eigen taal).
 

Programma

14.00 tot 14.10    Openingswoord door Pieter Verberne (Stichting kiEMT/GreenTechAlliances)
14.10 tot 14.20    5 pitches (vooraf aangemeld via brock@kiemt.nl)
14.20 tot 14.30    Korte terugblik op Euregio-project door Remco Hoogma (De Groene Hub)
14.30 tot 15.00    Ervaringen van ondernemers met LNG
•Jolon van der Schuit (CEO RolandeLNG): “LNG voor trucks: ervaringen en plannen in Nederland en Duitsland”.
• Jerom van Roosmalen (Osomo): “Small-scale bio-LNG: pilots en toekomstperspectief”
•Jan Schubert (Consultant BTO AG, Head of Business Development LIQUIND): “Entwicklung eines innovativen trimodalen LNG-Verteilterminal Konzepts fur Duisburg u.a.”

15.00 tot 15.10    “Wat zijn de spelregels van Interreg?” door Ingrid Klinge (Energy Valley)
15.10 tot 16.00    Deelsessies voor verkenning van mogelijke projecten op het gebied van:
•LNG en logistiek
•LNG en innovatie
•LNG en vergroening

16.00 tot 16.15    Pauze en tijd voor samenvatten van bevindingen
16.15 tot 16.45    Rapporteren van bevindingen en discussie en het formuleren van acties richting concrete projecten
16.45 tot 17.00    Netwerkborrel

Aanmelden

INTERREG programma

Deelname aan INTERREG programma’s is niet vrijblijvend. Deelnemers worden geacht zelf een actieve bijdrage te leveren. Subsidiebedragen en -percentages zijn afhankelijk van de specifieke activiteiten. Energy Valley, Groene Hub, EnergieAgentur.NRW en kiEMT zullen de deelnemers begeleiden bij zowel het opstellen, indienen als uitwerken (na subsidiebesluit) van het plan.

Graag zien we u op woensdag 29 april in Zutphen.

U kunt zich hier aanmelden.

GERMAN - LNG, die Zukunft für den Transportsektor

Die Entwicklung einer verlässlichen, kosteneffizienten und nachhaltigen Verteilerkette mit LNG Anwendungen bietet viele Chancen für Innovationen.  

Mittels eines plenairen Parts und drei Teilworkshops werden wir auf die Bedarfe und die Möglichkeiten kleiner und mittelgrosser Unternehmen eingehen. Ziel ist es, konkrete Projekte zu formulieren, die sich für ein grenzüberschreitendes Interregprojekt oder ein regionales Projekt, z.B. mit der Stiftung kiEMT, eignen.

Die Konferenzsprache ist Niederländisch und Deutsch (jeder spricht in seiner Sprache).

Plenaires Programm

14.00 bis 14.10           Grusswort durch Pieter Verberne (Stichting kiEMT/GreenTechAlliances)

14.10 bis 14.20           5 Kurzpräsentationen (angemeldete Pitche)

14.20 bis 14.30           Kurzer Zurückblick auf das Euregio Projekt durch Remco Hoogma (De Groene Hub)

14.30 tot 15.00           Erfahrungen von Unternehmern mit LNG

Jolon van der Schuit (CEO RolandeLNG):

"LNG für Trucks: Erfahrungen und Pläne in den Niederlanden und Deutschland".

 

Jerom van Roosmalen (Osomo):

"Small-scale Bio-LNG: Pilotprojekte und Zukunftsperspectieven"

 

Jan Schubert (Consultant BTO AG, Head of Business Development LIQUIND):

            "Entwicklung eines innovativen trimodalen LNG-Verteilterminal Konzepts fur Duisburg u.a."

 

15.00 tot 15.10           “Interreg Spielregeln?” durch Ingrid Klinge (Stichting Energy Valley)

15.10 tot 16.00           Teilworkshops für die Inventarisierung möglicher Projekte auf dem Gebiet von LNG:

Innovationen in der Verteilerkette

Innovationen bei LNG Anwendungen

Innovationen bei der ‘Vergrünung’  durch Bio-LNG

 

16.00 tot 16.15           Pause und Zeit um Diskussionsergebnisse zusammenzufassen

16.15 tot 16.45           Zurückkoppelung der Diskussionsergebnisse sowie

                                   Formulierung notwendiger Aktionen in Richtung konkreter Projekte

 

16.45                          Get together