Internationaal in 1 dag! Groei is in the air ……

 Internationaal in 1 dag! Groei is in the air ……
  • Heliconweg 52
    8914 AT Leeuwarden
  • WTC Leeuwarden, Leeuwarden

Industrie Noord-Nederland wordt uitgedaagd. Een programma alleen voor bedrijven met exportambities! Groei is in the air. Iedereen roept het. De minister, de ambtenaren, de krant, de werknemer, de onderzoekers et cetera. En wat is de gedeelde conclusie?

De kansen liggen in het buitenland. Export biedt u de beste kansen om te groeien. En hierbinnen heeft de industrie de beste papieren om hierop in te kunnen spelen. In onderzoeken worden groeicijfers van 4,5% per jaar genoemd – en niet voor één jaar, maar tot 2020! Zulke groeicijfers zien we in Nederland al jaren niet meer! En in concrete bedragen wordt voor de industrie over bijna 20 miljard euro onbenut per jaar gesproken. Het potentieel is 71 miljard euro en we benutten slechts 53 miljard euro.

Maar om mee te kunnen groeien moet uw bedrijf wel klaar zijn. Wat betekent export voor uw bedrijf, uw organisatie, uw mensen en uzelf. En misschien moet u wel gaan importeren of internationaal samenwerken. Redenen genoeg voor de Kamer van Koophandel om in samenwerking met de provincie Fryslân de bijeenkomst "Internationaal in één Dag – Industrie Noord-Nederland uitgedaagd" te organiseren.

De provincie Fryslân zet, onder andere met het programma Wurkje foar Fryslân, sterk in op het duurzaam stimuleren van export. Hiervoor is het ook van belang om te weten welke instrumenten van belang zijn voor ondernemers als het gaat om internationalisering. Met ervaren ondernemers en experts overlegt u wat het voor uw bedrijf betekent internationaal te gaan. Zij vertellen graag over hun ervaring en inspireren u. Kom naar deze dag – al is het alleen al om nieuwe ideeën op te doen, voor uw netwerk uit te breiden en te sparren met nieuwe partners die samen met u internationaal willen.

Voor meer info en aanmelding zie de website van het WTC