Informatiebijeenkomst Groen Gas Nederland & TKI Gas 31 mei

georganiseerd door Energy Valley, RVO, Groen Gas Nederland, TKI Gas
Informatiebijeenkomst Groen Gas Nederland & TKI Gas 31 mei
  • 09:30  - 12:30
  • Euroborg / Boer'n box

Innovatiegeld voor Hernieuwbaar Gas

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 130 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen komen in aanmerking voor subsidies energie-innovatie.

Op dit moment zijn de volgende regelingen open:

-  MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT); 
-  Demonstratie Energie Innovatie (DEI);
-  Hernieuwbare energie projecten (HER);
-  Biobased economy en groen gas (BBEG).

Voor deze Tenders zoeken we innovatieve projecten waarmee we onze  energiedoelstellingen voor minder kosten kunnen behalen. Ook demonstratieprojecten die Groen Gas produceren en zo helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zijn welkom. De overheid kan een beperkt deel van de projectkosten op zich nemen, dat deel neemt af naarmate een technologie dichter bij de markt staat.

Energy Valley, RVO, Groen Gas Nederland en TKI Gas organiseren samen een informatiebijeenkomst waarbij de regelingen toegelicht worden. Er zijn adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwezig om bilateraal uw projectidee mee te bespreken. Ook kunt u in gesprek raken met potentiële consortiumleden voor uw project. We hebben gemerkt dat met name de financiële onderbouwing van het voorstel en de SDE toets vaak als lastig wordt ervaren, daarom besteden we daar ook dit jaar extra aandacht aan.

Om deze aspecten van de dag zo goed mogelijk voor te bereiden vragen we u om bij de aanmelding al beknopt de volgende zaken aan te geven:

Korte beschrijving projectidee, wat is de innovatie? (maximaal 60 woorden)
Overzicht van consortiumpartners.
Of u een gesprek wilt met een adviseur van RVO en/of u op zoek bent naar consortiumpartners.

 

Locatie

Euroborg / Boer’n box
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Programma

09.30  Inloop met koffie
10.00  Welkom door Ruud Paap
10.15  Toelichting subsidietender groen gas door Jos Reijnders van RVO 
10.45  Matchmaking, Gelegenheid tot voorleggen en bespreken van projectvoorstellen, ontmoeten van medeondernemers, voorleggen van vragen over subsidieverlening, netwerken.
12.30  Lunch

Aanmeldformulier Informatiebijeenkomst Groen Gas Nederland & TKI Gas