Earth Hour

Earth Hour
  • 20:30  - 00:00
  • Wereldwijd

Samen één uur het licht uit voor de aarde

Earth Hour is de internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds voor onze aarde om een uur stil te staan bij de aarde op zaterdag 28 maart 2015. Mensen, bedrijven en gemeentes laten die dag om 20.30 uur zien dat de aarde belangrijk is. Met één simpel gebaar geven miljoenen een signaal af dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze aarde. En meer specifiek over de rol van klimaatverandering als één van de grootste bedreigingen voor onze natuur.

Het WNF en Earth Hour
Onze leefwijze heeft grote impact op de natuur: grootschalige ontbossing en ons energieverbruik zijn van negatieve invloed op het klimaat.

Klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen van de natuur. Doordat de aarde opwarmt, worden leefgebieden van dieren aangetast. Zo smelt de Noordpool en verliezen koraalriffen hun kleur.

Deze impact verkleinen lijkt soms moeilijk, maar het is wel mogelijk. Er zal op grote schaal overgeschakeld moeten worden op energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Daarnaast moet ontbossing worden aangepakt. In bomen zit veel CO2 opgeslagen, dat vrijkomt als bos wordt gekapt of verbrand. Verantwoord bosbeheer is één van de oplossingen waar het WNF voor strijdt.

En..het begint bij onszelf. Als we ons allemaal daarvan bewust zijn, geven we samen de aarde door!

Hoe meer deelnemers tijdens Earth Hour, des te krachtiger is het signaal en de bewustwording dat we zuinig moeten zijn op onze aarde.

Voor meer info zie www.wnf.nl/nl/earth_hour.