Duits-Nederlandse Energiemeeting: Renovatie, duurzaam en efficiënt - Trends en uitdagingen

georganiseerd door DNHK
Duits-Nederlandse Energiemeeting: Renovatie, duurzaam en efficiënt - Trends en uitdagingen
  • 10:00  - 16:30
  • Rotterdam
  • Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo , Rotterdam

Energie-efficiënte renovatietrends in de bouwbranche, de energiedoelstellingen van woningcorporaties en een visie op de stad van de toekomst – deze onderwerpen staan centraal op 8 maart 2017 bij de Duits-Nederlandse Energiemeeting in Rotterdam. Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze dag en hun netwerk met Duitse ondernemers willen uitbreiden kunnen zich nu aanmelden.
 

Branche-experts uit Nederland en Duitsland zullen deze dag best-practice voorbeelden uit beide landen presenteren. Ronald Franken van Aedes stelt ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiënte renovatie bij woningcorporaties voor en discussieert vraagstukken die gaan over de daarmee verbonden sociale energietransitie. Bovendien presenteert Dr. Burkhard Schulze Darup, plaatsvervangend hoofd van de expertcommissie duurzaam bouwen van het Duitse Bundesumweltamt, strategieën voor klimaatneutrale renovaties. Dr. Antonio Ardilio, van het Duitse Fraunhofer instituut geeft in zijn presentatie een visie op de stad van de toekomst en presenteert verschillende technische mogelijkheden.

Tevens zullen acht Duitse bedrijven hun technologieën en diensten presenteren. Nederlandse ondernemers kunnen zo in contact komen met mogelijke Duitse samenwerkingspartners. Op 9 en 10 maart organiseert de DNHK een-op-een-gesprekken bij geïnteresseerde Nederlandse bedrijven op kantoor.

“De ontwikkelingen op de woningmarkt en in de bouwbranche zijn weer positief. Tegelijkertijd ontwikkelen bouwtrends en innovaties zich in een razendsnel tempo. De kennisuitwisseling en samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven is daarom van groot belang”, aldus Anouk Iuzzolino van de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Geïnteresseerden kunnen zich nu voor de energiemeeting en voor individuele gesprekken met Duitse bedrijven aanmelden via www.dnhk.org/duurzamerenovatie

De energiemeeting vindt plaats in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo en wordt georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer in opdracht van het Duitse ministerie van economische zaken en energie en in samenwerking met energiewaechter GmbH.

Informatie en aanmelding:
Anouk Iuzzolino, a.iuzzolino@dnhk.org, tel.: 070 3114 118

Website:
www.dnhk.org/duurzamerenovatie