Energy College Conferentie: Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek

georganiseerd door Energy College, met ondersteuning van Energy Valley
Energy College Conferentie: Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek
  • 12:00  - 17:30
  • Oprijlaan 3
    9205 BZ Drachten
  • Het Fries Congrescentrum, Drachten

Klik hier voor meer informatie over Energy College

De ontwikkelingen in de energiesector gaan razendsnel. Om te zorgen dat de energiesector in Noord-Nederland voorop blijft lopen, zijn goed geschoolde en innovatief ingestelde arbeidskrachten op mbo-niveau nodig. Deze vakmensen moeten geschoold zijn in de nieuwste energietechnieken. Wilt u weten wat de energiebranche vraagt van de toekomstige vakman of -vrouw? Welke personele uitdagingen er liggen? Hoe de kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven in Noord-Nederland benut kan worden voor goed en innovatief onderwijs? Kom dan naar de conferentie 'Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek'.

Programma

In een middag wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de energietechniek en human resources:

  • Dr. Klaas Jan Noorman - lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen - bespreekt de uitdagingen voor de energiesector, mogelijke oplossingen en de nieuwe banen die hieruit voortvloeien.
  • Chris van Malkenhorst, product- en processinnovator en senior project manager bij DiManEx, gaat in op innovaties en nieuwe technologieen.
  • Een panel van bedrijven, beroepsonderwijs, experts en mbo-studenten buigt zich over de vraag welke uitdagingen duurzaam vakmanschap in de energietechniek met zich meebrengt voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven.
  • En natuurlijk is er ruimte om elkaar op informele wijze te ontmoeten op het netwerkplein, waar bedrijven en onderwijs samenkomen!

Voor deelname moet u zich aanmelden. De toegang is gratis!

Aanmeldformulier Energy College Conferentie