Climate Change Mitigation: Options and Policies

georganiseerd door Radboud University, JIN, CTCN
Climate Change Mitigation: Options and Policies
  • Radboud University

Aankomende zomer wordt er tijdens de Radboud Summer School  onder meer een Engelstalige cursus op het gebied van klimaatverandering aangeboden. Dit zal plaatsvinden van 14 tot en met 18 augustus. De deelnemers zullen bestaan uit zowel Nederlandse als internationale afgestudeerde studenten en professionals. De cursus kost €400 -, en de deadline voor inschrijving is 1 juni.

Op de cursus leert u enorm veel over klimaatmitigatie, als ook beleid en regelgeving wat ermee samenhangt. Ook zal tijdens de cursus volop aandacht worden besteed aan het klimaatakkoord van Parijs en de implicaties die daar van uitgaan. Tot slot komt ook aan bod hoe mitigatiemogelijkheden kunnen worden afgezet tegen sociale, economische en milieutechnische criteria om zodoende deze opties in hun nationale context te kunnen plaatsen.  

Voor meer informatie en inschrijven voor de cursus klik hier.