Bijeenkomst 'Van renoveren kunt u leren' op 16 november 2016

georganiseerd door Serviceount Duurzame Energie
Bijeenkomst 'Van renoveren kunt u leren' op 16 november 2016
  • 13:30  - 17:00
  • Dreef 3, Haarlem

Duurzaam renoveren, toekomstmuziek?

Niet voor de ruim honderd Noord-Hollandse woning eigenaren die van ‘Duurzaam Renoveren, uitvoeringsregeling subsidie Noord-Holland 2015’ gebruik hebben gemaakt.

Op 16 november 2016 vieren we een klein feestje om deze succesvolle ontwikkeling richting een duurzamere samenleving te vieren en te leren van de ervaringen die zijn opgedaan. U bent van harte uitgenodigd dit feestje samen met ons te vieren!

Gedeputeerde Jack van der Hoek opent de bijeenkomst. Woningeigenaren die met behulp van de regeling hun woning hebben gerenoveerd  vertellen vervolgens over hun ervaring en over de manier waarop zij te werk zijn gegaan.  Naast de ‘live’ verhalen zijn deze ervaringen ook gebundeld in de brochure ‘Duurzaam Renoveren’, die tijdens deze middag zal worden gepresenteerd.

Aanmelden kan al via het aanmeldformulier op de website. Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging wilt verspreiden onder uw netwerk.