Bijeenkomst Nationaal LNG Platform 2014

Bijeenkomst Nationaal LNG Platform 2014
  • 13:00  - 16:00
  • Boumaboulevard 41
    Groningen
  • Euroborg, Groningen

Deze bijeenkomst staat in het teken van de ontwikkelingen van LNG rondom de Waddenzee en Bio-LNG. De Internationale Waddenzee is een UNESCO Werelderfgoedgebied. LNG, ter vervanging van marine scheepsbrandstof en van dieselbrandstof voor zwaar wegtransport, wordt daar gezien als een kans om ecologie en economie in balans te brengen. Op het programma staan o.a. het potentieel van LNG in dit gebied, de plannen voor ontsluiting van LNG in Noord-Nederland vanuit de Eemshaven en varen op LNG in de Waddenzee. Als de introductie van LNG hier kan, kan het overal! LNG is immers een schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

 

Met bio-LNG is een nog grotere CO2-reductie mogelijk. Daarom is er binnen het Nationaal LNG Platform en zeker ook in Noord-Nederland veel interesse in deze groene variant van LNG. Er zijn echter ook nog obstakels te overwinnen, zoals de beschikbaarheid en de financiering. Onder de titel ‘Bio-LNG: een hit of een hype?’ wordt ingegaan op de ontwikkeling van Bio-LNG in relatie tot de groen gas, bio-LNG en bioraffinage en de relatie tot de brandstoffenvisie in het kader van het Nationale Energieakkoord.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een ‘Haring met LNG-sessie’, georganiseerd door de stichting Energy Valley en de Taskforce LNG Noord-Nederland. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Het definitieve programma volgt.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u terecht op http://www.nationaallngplatform.nl/panels/