Agenda VVM-activiteiten najaar

georganiseerd door VVM
Agenda VVM-activiteiten najaar

VVM zou VVM niet zijn als er ook in het najaar niet weer verschillende activiteiten werden georganiseerd. Deze bijeenkomsten kunnen interessant zijn voor uw achterban of organisatie. Hieronder staan 4 dagen genoemd waarop interessante events te bezoeken zijn. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met m.vanheijningen@vvm.info.

Het gaat om de volgende activiteiten:

Studiemiddag IJsseldelta

Op 13 september a.s. vindt een unieke studiemiddag plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

Dag van de Omgevingswet

Op donderdag 5 oktober 2017 zal de zesde Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. Begin 2017 start de sectie Milieurecht en Praktijk met het voorbereiden van deze editie.

Green Pharmacy Conference 2017

Worldwide, a cocktail of medicines of human and animal origin is found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed in the environment. To address the environmental cycle of pharmaceuticals and drug-resistant bacteria a change is necessary in the way we deal with these agents. Medicines, unlike pesticides, can not be easily banned or replaced. Therefore, the healthcare sector itself is looking for solutions to this societal challenge. During this symposium concrete options for action will be described. The University Medical Centre of Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering)

Het technisch document 8 dat als basis dient voor de SCIOS certificering, is hiervoor aangepast aan de vereisten in de regelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen zijn afgestemd op de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen. 

In twee dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdeel en een toets.