Aankondiging: Voorlichtingsbijeenkomst Europese Samenwerkingsprogramma’s

Aankondiging: Voorlichtingsbijeenkomst Europese Samenwerkingsprogramma’s
  • 09:30  - 14:00
  • Croeselaan 15
    3521 BJ Utrecht
  • RVO Utrecht, Utrecht

Het Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is partner in een internationaal consortium “Biomass Sustaining the Future (BESTF3)’’.  Dit consortium lanceert nu twee verschillende “Funding Calls”:

BESTF3 Call:                                      gericht op demonstratieprojecten op het gebied van bio-energie.

                                                            Deadline voor indiening projecten is 29 februari 2016.

ERA-Net Bioenergy Call:               gericht op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van s “Bio-based economie, projecten met focus op gebruik van energie.       

                                                            Deadline voor indiening projecten is 22 januari 2016.  

Het doel van de bijeenkomst op 13 januari is om potentiële Nederlandse deelnemers te informeren over de doelstellingen van de calls en hoe u kunt deelnemen. Daarnaast zullen we u informeren over de ondersteuning die RVO kan bieden bij het zoeken naar Europese Partners. Voor beide calls zijn subsidiemiddelen beschikbaar vanuit Nederland en diverse andere EU-landen. Deze middelen zijn bedoeld voor samenwerkingsverbanden waaraan minimaal 1 bedrijf deelneemt.

Registratie bij: sytske.kimstra@rvo.nl

Contact: Rebecca van Leeuwen

E-mail: Rebecca.vanleeuwen@rvo.nl

http://www.eranetbioenergy.net

http://eranetbestf.net/three/