Leden aan het woord

Verhalen uit de Energy Valley Regio

Maak kennis met de Energy Valley Regio. De uiteenlopende leden van het Energy Valley Platform stellen zich voor:


 

Dirk van den Berg: ‘Duurzaamheids Platform Heerenveen wil alliantie voor doelstellingen 2020’

‘Duurzaamheids Platform Heerenveen (DPH) is in 2007 opgericht ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Het is een particuliere non-profit stichting die bestaat uit vijf personen en veel  externe partners. Aanvankelijk waren we gericht op bewustmaking en voorlichting maar al snel richtten we ons op concrete projecten. Aanvankelijk gericht op bewustmaking en voorlichting maar al snel op concrete projecten. Doelgroepen zijn particulieren en de laatste jaren vooral het bedrijfsleven.  Belangrijke thema’s zijn duurzame energie, mestvergisting, mobiliteit en de Biobased Economy.’

Dirk van den Berg: ‘Duurzaamheids Platform Heerenveen wil alliantie voor doelstellingen 2020’

 

Theo Venema, Waterbedrijf Groningen over warmte en water

Wat doet uw organisatie?

Waterbedrijf Groningen is dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. Via vijf productielocaties levert het 47 miljard liter drinkwater aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers. Maar we doen meer. Zo leveren we  industriewater (op maat) via North Water, een joint venture met Evides Industriewater,  watertechnologie via het waterexpertisecentrum WLN, en op het gebied van energie & water zijn tal van projecten in voorbereiding en uitvoering

Theo Venema, Waterbedrijf Groningen over warmte en water

 

Gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen - In Groningen rolt de Groene Loper uit

 

‘Groningen geeft energie 2015-2018’. Dat is de naam van het programma waarmee de gemeente Groningen de komende jaren haar ambities aanscherpt en strategische keuzes maakt als het gaat om alles wat met energie te maken heeft. ‘Met het programma kiest Groningen ervoor om de economische vooruitzichten te versterken en zich te profileren als dé stad voor duurzame vernieuwing.’

Gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen - In Groningen rolt de Groene Loper uit

 

Filmmaker Fedde Hoekstra wil met speelfilm en serie jongeren de techniekklassen in krijgen

Wat doet uw organisatie?

‘We ontwikkelen, produceren en distribueren korte en lange speelfilms. Met ons team realiseren we eigen producties maar ook in opdracht. Een korte speelfilm is een ideaal middel om een bepaalde boodschap van een bedrijf of instelling voor het voetlicht te brengen. De gemiddelde bedrijfsfilm wordt door de huidige kijker vaak al na 10 seconden weg geklikt. Je moet tegenwoordig echt met iets speciaals komen wil je mensen boeien. Een korte speelfilm is weliswaar duurder maar ook effectiever, langer houdbaar en heeft een groter publieksbereik’.

Filmmaker Fedde Hoekstra wil met speelfilm en serie jongeren de techniekklassen in krijgen

 

Reina Boels van Rein Advies: duurzaam ondernemen in de koekjesfabriek

Wat doet uw organisatie?

‘Rein advies is een adviesbureau dat zich richt op de thema's duurzaamheid, (sociale) innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij bedenken nieuwe concepten en projecten of geven bestaande projecten een nieuwe impuls of andere invalshoek. Wij maken daarbij dankbaar gebruik van onze eigen lokale kennis en netwerken in de regio ten oosten van de stad Groningen, en hebben als doel om met onze projecten de lokale economie te stimuleren. Wij zijn daarom ook centraal in de EDR-regio gevestigd: in de koekjesfabriek in Wedde.’

Reina Boels van Rein Advies: duurzaam ondernemen in de koekjesfabriek

 

Waterschap Noorderzijlvest verlegt focus naar duurzame energieopwekking

 

Wat doet uw organisatie?

‘Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie voor veilig en duurzaam waterbeheer. Noorderzijlvest zorgt in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer voor veilig, schoon en voldoende water.’

Waterschap Noorderzijlvest verlegt focus naar duurzame energieopwekking

 

Ineke Donkervoort, Drenthe College wil in de Keuzegids op 1 staan

Wat doet uw organisatie?

‘Drenthe College verzorg t mbo-onderwijs op de niveaus 2 t/m 4, voltijd en voor werkenden. Wij hebben en VAVO, waarop leerlingen die gezakt zijn voor havo of vwo in staat worden gesteld de ontbrekende vakken alsnog te halen. Wij verzorgen Entree-onderwijs voor leerlingen zonder diploma. Na dit onderwijs kunnen ze of doorstromen naar mbo of aan het werk. Tenslotte  verzorgen wij voor veel gemeenten, bedrijven en instellingen contact onderwijs op mbo-niveau of cursussen. Voorbeelden taal- en rekenen, sociale vaardigheden, maar ook branche certificaten als VCA, en HACCP.’

Ineke Donkervoort, Drenthe College wil in de Keuzegids op 1 staan

 

Jorn Bronsvoort, Quality Services: ‘Aantoonbaar duurzaam met certificaten’

Wat doet uw organisatie?

‘Quality Services verleent onafhankelijke test-, inspectie- en certificatiediensten. De focus ligt hierbij op bodembescherming, infrastructuren en duurzame energie.’

Jorn Bronsvoort, Quality Services: ‘Aantoonbaar duurzaam met certificaten’

 

Theo Wollthuis, Optiliease: ‘Energie is de motor van voertuigen, die willen we verduurzamen’

Wat doet uw organisatie?

‘Optilease is een zusterbedrijf van Mobilectra, waarbij Optilease de operationele leasing verzorgt voor het mkb inzake auto’s en bedrijfsauto’s en Mobilectra vervoersconcepten voor gemeentes waarbij elektrisch vervoer door langdurig werklozen binnen de gemeentegrenzen worden aangeboden. Optilease helpt het mkb bij de combinatie van verduurzaming en kostenbesparingen voor hun wagenpark.’

Theo Wollthuis, Optiliease: ‘Energie is de motor van voertuigen, die willen we verduurzamen’

 

Johan Russchen - AVEBE wil samen met andere partijen  energieprojecten realiseren

Wat doet uw organisatie?

‘AVEBE U.A. is een coöperatie van zetmeelaardappeltelers in Noord-Nederland en Duitsland die als doel heeft om op duurzame wijze waarde te creëren voor zijn leden. Uit zetmeelaardappelen halen  wij zetmeel en eiwit. Bij AVEBE werken ruim 1.300 mensen. We hebben zes fabrieken in Nederland, Duitsland en Zweden en het hoofdkantoor staat in Veendam. We leveren aardappelzetmeel voor de wereldmarkt in bewerkte en onbewerkte vorm, zodat het geschikt is voor gebruik in voedingsmiddelen, de papierindustrie en de bouwsector. Met behulp van een nieuwe technologie zijn we nu ook in staat om hoogwaardig eiwit produceren dat dierlijke eiwitten kan vervangen in voeding.’

Johan Russchen - AVEBE wil samen met andere partijen  energieprojecten realiseren

 

Ton Koop van  Relighted wil over tien jaar een Relighted voetbalstadion

Wat doet uw organisatie?

‘Relighted B.V. zet organisaties projectmatig om naar LED verlichting. We adviseren bedrijven over de voor- en nadelen en leveren de verlichting.’

Ton Koop van  Relighted wil over tien jaar een Relighted voetbalstadion

 

Ronald Keen, Eekels Technology B.V.: ‘Noorderlingen mogen trots zijn op hun kennis en kunde’

Wat doet uw organisatie?

‘Met ruim 500 medewerkers voert Eekels Technology B.V. projecten en onderhouds- en servicewerkzaamheden uit in de disciplines elektrotechniek en werktuigbouw. Eekels bezit expertise op het gebied van elektrotechnische aandrijfsystemen, walstroomaansluitsystemen, scheepssystemen (waaronder alarm- en monitoringsystemen) en procesautomatisering. Eekels verzorgt het gehele traject van engineering, panelenbouw, uitvoering, inbedrijfstelling tot en met onderhoud en service. Daarnaast is Eekels via de business unit Mechanical een belangrijke speler op het gebied van mechanische service- en onderhoudswerkzaamheden, projecten en gespecialiseerde apparatenbouw.’             

Ronald Keen, Eekels Technology B.V.: ‘Noorderlingen mogen trots zijn op hun kennis en kunde’

Douwe Faber, Ekwadraat:  het kennis- en ontwikkelingscentrum voor energiebesparing en duurzame energie

 

Wat doet uw organisatie?

‘Ekwadraat realiseert samen met de klant winst door energiebesparing en verduurzaming van de energievraag. Ekwadraat doet dat voor nationale en internationale klanten in zowel het bedrijfsleven als voor overheden in West-Europa en Azië die prijscontinuïteit en verduurzaming van hun energievraag willen nastreven. Dat doen wij in realisatie van biogas- en biomassaprojecten, diepere aardwarmte, SDE, MVO en duurzame mobiliteit.’

Douwe Faber, Ekwadraat:  het kennis- en ontwikkelingscentrum voor energiebesparing en duurzame energie