Warmtenet Emmen

Warmtenet Emmen

In Emmen is gestart met de aanleg van een warmtenet, een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen om gebouwen te verwarmen, en zijn er concrete plannen om op andere locaties in de omgeving een warmtenet aan te leggen. Het gaat om een netwerk langs de Hondsrugweg met als doel bestaande gebouwen in de omgeving (zoals het gemeentehuis, winkelcentrum en zorginstellingen) te koppelen aan duurzame warmte en koude bronnen. Ook zal het energiesysteem nieuwbouwlocaties zoals het nieuwe Dierenpark Emmen en het nog te bouwen theater voorzien van warmte. De regionaal aanwezige energie (zoals warmte/koude uit drinkwater, Warmte/Koude-opslag en energieconversiesystemen door de toepassing van biogas en biomassa) levert de warmte. Een tweede locatie voor een warmte/koude infrastructuur is gepland in de omgeving van de Boermarkeweg om duurzame energiebronnen te koppelen aan het Scheperziekenhuis, flatwoningen en scholen die langs het tracé liggen.

Warmtenet
Een warmtenet is een hybride systeem van meerdere duurzame energiebronnen die afnemers van warmte en koude verbindt via een leidinginfrastructuur.  Dit kunnen industrieën, glastuinbouw, (flat)woningen, winkelcentra, zwembaden, sauna’s en andere energie-intensieve accommodaties zijn. Het gebruik van minder fossiele brandstoffen in warmtenetten levert een substantiële bijdrage aan de CO2-reductie en de verbetering van de leefomgeving. Een bijkomend groot voordeel is dat de energiekosten voor de aangesloten gebouwen lager uitvallen dan bij de toepassing van traditionele energiebronnen.

Hotspot Aardwarmte en Geothermie
De ontwikkeling van de warmtenetten in Emmen vormt een uniek studieobject voor studenten van het Energy College, een samenwerkingsverband van ROC's en AOC's in Noord-Nederland, dat gezamenlijk energieonderwijs op MBO-niveau aanbiedt. Binnen dit netwerk is de AOT-opleiding van Drenthe College een zogenaamde hotspot "Aardwarmte & Geothermie" voor kennis op het gebied van warmtepompen. In de komende jaren zijn er binnen de energiebranche in Noord-Nederland veel arbeidskrachten nodig. De ontwikkeling van het Energy College voorziet in die behoefte. In een van de modules die voor het Energy College ontwikkeld wordt, maken studenten kennis met installatie en onderhoud van warmtenetten.

Facts & Figures

Startdatum 2013
Einddatum 2017
Project type Activiteitencoördinatie van onderzoek tot aan realisatiefase

Verminderde CO2-productie per jaar: ca. 10 kton