Torrgas

Torrgas

Facts & Figures

Startdatum 2013
Einddatum 2015
Project type: Demo

Investering: € 15 - 20 miljoen
Werkgelegenheid: 15 fte
Verminderde CO2-productie per jaar: 45.000 ton

Het project Torrgas in Delfzijl omvat de bouw van een demonstratie-installatie die gas uit getorreficeerde (geroosterde) biomassa wint. Voor de chemische industrie is dit een belangrijke ontwikkeling. Verduurzaming staat in deze sector hoog op de agenda. Dit komt met deze ontwikkeling aanzienlijk dichterbij.

Breed Energy Valley-programma
Het project Torrgas is onderdeel van het brede Energy Valley-programma op het gebied van vergassingstechnologie. Onder meer in Alkmaar en Delfzijl worden installaties gebouwd die uit biomassa gas winnen. In Alkmaar wordt, onder meer in samenwerking met ECN, de Milena-Olga vergassingstechnologie gerealiseerd. In Delfzijl is ook het project Woodspirit van start gegaan. Beide initiatieven betekenen forse investeringen in de regio.

Verduurzaming chemische industrie
De te realiseren Torrgas-installatie speelt een grote rol bij het verduurzamen van de chemische industrie in Delfzijl. Het door Torrgas geproduceerde syngas is namelijk een grondstof voor een groot aantal chemische processen die nu nog afhankelijk zijn van fossiel aardgas. In de nabije toekomst kan de installatie ook Bio-LNG produceren. LNG (liquefied natural gas, oftewel vloeibaar aardgas) is een schoon en duurzaam alternatief voor minder schone transportbrandstoffen als diesel.
 
Torrefactie
De installatie die Torrgas bouwt, is gericht op het vergassen van biomassa, oftewel hout(afval). De biomassa wordt eerst voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. Omdat de gebruikte biomassa door de torrefactie een constante kwaliteit krijgt, ontstaat een stabiel vergassingsproces en een gas van constante kwaliteit.

Innovatief
De vergassingsinstallatie gaat gebruiken maken van een innovatieve tweede generatie bio-brandstof: getorrificeerde biomassa. In deze technologie loopt Nederland voorop met een viertal installaties (ECN, Biolake, Torrcoal en Topell). Door gebruik te maken van de voordelen van getorreficeerde biomassa worden de drie grootste technologische obstakels bij vergassing opgelost, namelijk slakvorming, teervorming en heterogeniteit van de brandstof.

De vergassingstechnologie zelf is innovatief door de toepassing van zuiver zuurstof, hetgeen resulteert in een hoogcalorisch syngas, hoger rendement en minder kosten voor de gasreiniging en de methanisering.
Tot slot wordt de maximale waarde uit de gebruikte biomassa gehaald door de koolstof die overblijft hoogwaardig toe te passen.