SMILE - Smart Islands Energy Systems

SMILE - Smart Islands Energy Systems

SMILE - Smart Islands Energy Systems

In het SMILE-project (Smart Islands Energy Systems) worden negen oplossingen voor slimme netwerken ontwikkeld in drie pilots in verschillende regio's van Europa die vergelijkbare topografische kenmerken hebben, maar verschillend beleid.

Drie pilotprojecten

Het huidige energiesysteem omzetten naar een intelligent energiesysteem zal een leerproces zijn. In dit proces worden technologieën en bedrijfsmodellen getest en gedemonstreerd op drie eilanden. Door het te testen en in de praktijk te laten zien, moet er vertrouwen ontstaan bij de relevante belanghebbenden zodat de uitrol van slimme netwerkoplossingen in de komende jaren plaats kan vinden.

Het doel is oplossingen te testen en tegelijkertijd wederzijdse leerprocessen op te zetten en richtlijnen voor 'best practises' voor replicatie in andere regio's te verstrekken. De drie pilotprojecten zullen verschillende combinaties van technologische oplossingen testen op basis van lokale omstandigheden en de bestaande infrastructuur. Alle actoren van de waardeketen die nodig zijn voor een efficiënte uitvoering van projecten in het hele systeem, zullen hierbij worden betrokken. Bovendien wordt gekeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke technische, organisatorische, juridische, regelgevings- en marktgerelateerde problemen en aan de evaluatie van de oplossingen vanuit economisch en bedrijfsoogpunt.

Waarom eilanden?

De keuze om oplossingen te laten testen op eilandlocaties biedt een fundamenteel voordeel voor het project. Eilandgemeenschappen kunnen gemakkelijker worden betrokken bij het in de praktijk testen van oplossingen die van invloed zijn op het alledaagse leven op het eiland. Daarom zijn zij de ideale kandidaten voor demonstratieactiviteiten die maatschappelijke betrokkenheid en actieve betrokkenheid van bewoners vereisen.

Hoewel alle casestudies zich op eilandlocaties bevinden, vertegenwoordigen ze niet allemaal energie-eilanden. In feite zijn zowel de Orkney-eilanden als Samsø elektrisch aangesloten op het netwerk van het vaste land en kunnen zij dus ook representatief zijn voor de slimme netwerken op het vasteland. Madeira is het enige eiland met een totale energievoorziening dat niet is aangesloten op het vasteland.