RAAK PRO: biologische methanisering

RAAK PRO: biologische methanisering

biologisch methaan als duurzame energiedrager

In Groningen wordt onder leiding van de Hanzehogeschool sinds 2015 onderzoek gedaan naar de toepassing van biologisch methaan als duurzame energiedrager. Het project heet Bio Power-to-Gas (BioP2G) en loopt vier jaar. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een regeling uit het RAAK-programma van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het bedrijfsleven. De aanleiding voor het onderzoek is de sterke groei van wind- en zonne-energie waardoor er soms tijdelijk elektriciteitsoverschotten kunnen ontstaan. 

Groene elektriciteit omzetten in methaan en opslaan in lege gasvelden

De aanleiding voor het onderzoek is de sterke groei van wind- en zonne-energie waardoor er soms tijdelijk elektriciteitsoverschotten kunnen ontstaan. De tijdelijke elektriciteitsoverschotten kunnen gebruikt worden om via elektrolyse van water waterstofgas te maken.  Tegelijkertijd wordt in een biomassavergister met behulp van anaerobe digestie (AD) van afval methaan en koolstofdioxide gemaakt. Het waterstofgas kan vervolgens aan de biomassavergister worden toegevoegd waarbij de koolstofdioxide en waterstofgas worden omgezet naar methaan. Dit gebeurt door oerbacteriën. De methaan kan bijvoorbeeld ondergronds worden opgeslagen in lege gasvelden en worden ingezet als daar vraag naar is.

Toevoeging waterstof leidt tot meer en hoogwaardiger biogas

De eerste resultaten lijken veelbelovend. In de laboratoriumomgeving van de Hanzehogeschool (Instituut voor Life Science & Technology) is gebleken dat de toevoeging van waterstof aan een bestaande biomassavergister, leidt tot aanzienlijk meer en ook hoogwaardiger biogas. Uit experimenten op laboratoriumschaal blijkt het grootste deel van de aanwezige koolstofdioxide met waterstofgas te worden omgezet naar methaan. De vraag is of het toevoegen van waterstof op deze wijze in bestaande biomassavergisters toegepast kan worden of dat moet worden gedacht aan een 2e kleinere reactor naast een bestaande bioreactor. Dit jaar zullen de experimenten in het laboratorium moeten laten zien wat de beste oplossing is.

‚ÄčUitdaging

Het onderzoek moet antwoord geven op de vele openstaande vragen. Zoals welke volumes zijn realistisch, wanneer is het rendabel en welke eventuele maatschappelijke bezwaren zijn er voor de toepassing ervan.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Machiel van Steenis via vansteenis@energyvalley.nl.