Industrial Smart Grid Boekelermeer

Industrial Smart Grid Boekelermeer

Bedrijventerrein Boekelermeer heeft een bijzondere energie-infrastructuur met een elektranet op laag-, midden- en hoogspanning een H- en G-gasnet en een warmtenet. Er wordt energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Ook wordt er energie verkregen uit biomassa en door het verbranden van huisvuil. Tenslotte wordt er binnen het expertisecentrum InVesta in de toekomst syngas opgewekt, waar in een later stadium groen gas of bioLNG van wordt gemaakt. Dat kan dan vervolgens op het gasnet worden ingevoed of worden verkocht bedrijven op het industrieterrein.

Omdat er op het bedrijventerrein veel bedrijven zitten die veel warmte, koude, gas en elektriciteit verbruiken, wordt in het project ‘Industrial Smart Grid Boekelermeer’ gekeken hoe aanbieders en gebruikers van energie slim aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het liefst willen we een gesloten systeem waarbij geen energie van ‘buitenaf’ nodig is en waarbij wel de leveringszekerheid gegarandeerd is. Niet alleen worden opwekkers en gebruikers gekoppeld; ook zal er energie worden opgeslagen in batterijen of in een gasopslag, kijken we hoe we kunnen besparen op aansluitingen en hoe bedrijven kunnen inhaken op flexibele energietarieven.

Daarnaast gaat het project lopende initiatieven verbinden, zoals de verduurzaming van het AFAS-stadion in Alkmaar, de ontwikkeling van expertisecentrum InVesta  en een aantal zonne-projecten op de daken van ondernemers in het gebied en op de vuilstort van GPGroot.  

Boekelermeer

De Boekelermeer is een bedrijventerrein aan de zuidkant van Alkmaar. Het terrein van ongeveer 315 hectare is opgezet voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben, ook voor de meer milieubelastende bedrijven. In 2015 is de Boekelermeer uitgeroepen tot beste bedrijventerrein van Nederland.

Projectdeelnemers

Initiatief: gemeente Alkmaar en Stichting Energy Valley. Overige partners: DataScienceAlkmaar, Alliander, ENGIE, HVC, GP Groot, EnergyGO en Voetbalclub AZ.

Wat levert het op?

Hier zijn geen exacte cijfers over bekend. Autonomie, kostenbesparing, meer leveringszekerheid, meer projecten door sneeuwbaleffect, extra werk en handel voor mkb.

Voor de regio: een aantrekkelijker vestigingsklimaat en daardoor perspectief op meer banen.

Rol Stichting Energy Valley

Energy Valley helpt het project verder professionaliseren en met het aanvragen van EU-subsidies.

  1.