LNG PILOTS

LNG PILOTS

'Liquefied Natural Gas: Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport- en industriƫle sectoren'

Het project LNG PILOTS wordt uitgevoerd door een consortium van 36 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland. Het is gevormd om de introductie van LNG als alternatieve brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer te versnellen.

Schadelijke uitstoot goederenverkeer terugdringen

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er in de Duits-Nederlandse grensregio een sterke behoefte is ontstaan om de schadelijke uitstoot, veroorzaakt door het zware goederenverkeer, flink terug te dringen. LNG is een schonere brandstof dan de huidige fossiele brandstoffen (m.n. diesel) en vormt als transportbrandstof een goed alternatief. Om LNG als alternatieve brandstof te kunnen introduceren, is een LNG- infrastructuur nodig. Een uitgebreid netwerk van LNG-tankstations in havens, langs snelwegen en op bedrijventerreinen, zal een versnellend effect hebben op de acceptatie en doorvoering van deze schonere brandstof. De transportsector zal LNG als alternatief eerder accepteren en kunnen doorvoeren in hun vloot van vrachtwagens en binnenvaartschepen. Om de vloot rendabel te houden, moeten er voldoende tankstations aanwezig zijn in de regio's. Aan de andere kant geldt dat de groep gebruikers ook moet groeien om de tankstations rendabel te houden.

werkgelegenheid

Naast milieuwinst moet het project ook veel werk opleveren, vooral voor mbo geschoolde werknemers. Hierbij valt te denken aan de bouw van installaties, onderhoud van motoren en bediening van de tankstations.   

Project inhoud

In het project zullen door bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties o.a. analyses voor een trimodale infrastructuur (zwaar vrachtverkeer, binnenschepen en industriële toepassingen) in havens en bedrijventerreinen worden uitgevoerd. Ook worden de mogelijkheden van het gebruik van bio-LNG onderzocht. Daarnaast worden logistieke concepten voor het grensgebied van Duitsland en Nederland ontwikkeld. Ook worden technische innovaties op het gebied van tankstations en opslag verder ontwikkeld.

INTERREG V A project

LNG PILOTS is een INTEREGG V A project waarvoor in september 2016 een subsidie is verleend. Het project heeft een omvang van 6,75 miljoen euro en loopt tot medio 2019.