Klimaattop Noord-Nederland

Klimaattop Noord-Nederland

Duurzame plannen en projecten gezocht voor Klimaattop Noord NL

Op 9 november 2017 vindt de Klimaattop Noord-Nederland plaats in het Energy Academy gebouw in Groningen.  Het evenement brengt overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer -gezamenlijke- actie te komen en de energietransitie in een stroomversnelling te brengen. Deze top wordt een showcase voor de innovatieve, duurzame en inspirerende werken die in onze regio worden verricht op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.  Organisaties –zeker ook de leden van Energy Valley!- worden opgeroepen om mee te doen en kunnen zich aan te melden via de website www.klimaattopnoord2017.nl

Klimaattop Noord NL: een spekkie voor het bekkie van Energy Valley leden!

Klimaatverandering en energietransitie bieden naast dreigingen ook kansen. Nergens wordt dat zo sterk gevoeld als in het Noorden van het land. Immers, hier verzamelt zich al van oudsher de kennis en kunde op het gebied van energie en is alle ruimte om te pionieren. Bovendien wordt het economische perspectief dat de transitie biedt nergens zo sterk gevoeld en aangegrepen als juist in deze regio. In 2016 werden tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam afspraken gemaakt om de doelen van ‘Parijs’ te behalen. Hoog tijd voor de volgende stap: de energietransitie begint in Noord-Nederland.

​Van de organisatie

"In Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 zijn de eerste klimaatacties in gang gezet. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is tijd om de klimaattop naar de regio te halen en het stokje over te nemen."

Deelnemers aan de Noordelijke Klimaattop moeten  zo concreet mogelijk kunnen laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn. Zij kunnen hun plan, project of initiatief op verschillende manieren presenteren tijdens de Klimaattop: met een interactieve workshop, een inspirerende lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing. Groots en out of the box, het kan allemaal. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed. Eind september wordt de definitieve selectie van deelnemers bekend gemaakt. Aanmelden kan via deze link.

Locatie

De Klimaattop Noord NL 2017 vindt plaats in het Energy Academy Europe-gebouw op Zernike Campus Groningen, het veelbekroonde, duurzaamste educatiegebouw van Nederland. Hier wordt elke dag gewerkt aan de energietransitie. Daarnaast wordt het op de campus gevestigde  EnTranCe (Energy Transition Centre), de proeftuin voor productonderzoek en –ontwikkeling, ingezet als locatie voor de top. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition (de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe).