InVesta: Expertisecentrum Biomassavergassing Alkmaar

InVesta: Expertisecentrum Biomassavergassing Alkmaar

InVesta, het Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar, is hét landelijke kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing. Het is gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. InVesta biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijs fysieke ruimte en kansen om met verschillende technieken te experimenteren, kennis op te doen van biomassavergassing en de technologieën in de toekomst ten gelde te maken.

Het vergassen van biomassa is een relatief nieuwe en duurzame technologie. Bij biomassavergassing worden de moleculen van vooral houtachtige biomassa (denk aan sloophout, snoeiafval en gras) dusdanig verhit (boven 600 °C) dat ze kapot trillen en in kleinere moleculen uiteenvallen.  Vergassing van biomassa heeft een hoog rendement, kan grootschalig worden toegepast en levert een hoogwaardig gas, het zogenaamde synthesegas. Dit hoogwaardige, duurzame gas kent een brede toepassing. Zo kan het heel goed gebruikt worden als basis voor de productie van grote hoeveelheden groen gas (=gas met dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan gemaakt van biomassa), transportbrandstof, maar ook als grondstof voor de chemische industrie.

Om biomassavergassingstechnologie verder te ontwikkelen naar een commercieel product is het  ontsluiten en uitbouwen van kennis van essentieel belang. InVesta speelt hierin een centrale rol. InVesta verbindt theorie en praktijk, door het samenbrengen van kennisontwikkelaars, bedrijven en onderwijs op een locatie.

Partners

Founding Fathers: TAQA, gemeente Alkmaar, Stichting Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN, ECN, provincie Noord-Holland. Overige partners: vergasser Milena-Olga, vergasser SCW Systems.

Kosten

Investeringskosten: meer dan € 2 miljoen. Bijkomende kosten: investeringen van deelnemers.

Wat levert het op:

CO2-reductie, duurzame bedrijvigheid, versterking Nederlandse industrie, spin-offs en werkgelegenheid: meer dan 150 fte in de komende tien jaar.

Rol Stichting Energy Valley

Mede-initiatiefnemer en uitwerking. Kennis en expertise, programmamanager die onder meer het bedrijfsplan opstelde. Daarnaast lid projectteam en bestuur.